QUY ĐỊNH MƯỢN TÀI LIỆU

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2010
 
 
QUY ĐỊNH MƯỢN TÀI LIỆU
 

1. Khi mượn – trả – gia hạn tài liệu đều phải có thẻ sinh viên, thẻ nhân viên hoặc giấy xác nhận; Không được mượn – trả – gia hạn dùm người khác.

2. Khi vào kho tài liệu phải nhanh chóng tìm tài liệu theo ký hiệu hướng dẫn có sẵn ở đầu mỗi kệ tài liệu; không được gây ồn ào mất trật tự trong kho tài liệu; phải ghi đầy đủ thông tin vào phiếu mượn tài liệu và làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư (lưu ý: phải kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mượn, mọi mất mát, tổn thất của tài liệu như: ghi, gấp, gạch xóa trong tài liệu; làm mất trang, làm bẩn tài liệu, làm mất tài liệu .v.v. sẽ bị phạt tiền gấp 03 giá trị của tài liệu).

CÁCH GHI PHIẾU: 

ü      Phiếu màu trắng dùng để mượn 01 tài liệu, Phiếu khác màu dùng để mượn 02 tài liệu (mỗi mặt ghi một quyển).

ü      Phiếu mượn đọc tại chỗ và phiếu mượn về nhà phải ghi làm 02 phiếu khác nhau (không ghi ngày gia hạn lên phiếu)

Ví dụ: ghi phiếu cho quyển sách “Anh Văn Thương Mại Quốc Tế ” có nhãn sách như sau:

    3.Điều kiện mượn:

ü      Mượn đọc tại chỗ: Sử dụng thẻ Thư viện hoặc chứng minh nhân dân (CMND) để mượn (Lưu ý: đeo thẻ Sinh viên khi mượn; mỗi buổi phải trả tài liệu trước 10g30 sáng; 20g tối cùng ngày); Đem tài liệu ra khỏi kho mà không ghi phiếu và đăng ký với thủ thư sẽ bị phạt tiền 2.000đ/1ngày.

ü      Mượn về nhà: Sử dụng thẻ Thư viện (Nếu không có Thẻ Thư viện, có thể sử dụng CMND + tiền thế chân để mượn. Tiền thế chân =  giá tiền của tài liệu x 02 lần). 

    4. Số lượng được mượn:

ü      Mượn đọc tại chỗ: 03 tài liệu/01 lần mượn

ü      Mượn về nhà: 02 tài liệu/01 lần mượn

ü      Cán bộ, giảng viên: 05 tài liệu/01 lần mượn

    5. Thời gian mượn tài liệu về nhà:

ü      Đối với sinh viên: thời gian mượn 10 ngày, thời gian gia hạn 10 ngày (nếu tài liệu đang mượn thư viện không cần gấp), khi đi gia hạn phải đeo thẻ sinh viên và đem theo tài liệu để thủ thư kiểm tra tình trạng của tài liệu.

ü      Đối với cán bộ, giảng viên: thời gian mượn 01 tháng, thời gian gia hạn 01 tháng (nếu tài liệu đang mượn thư viện không cần gấp), khi đi gia hạn phải đeo thẻ nhân viên và đem theo tài liệu để thủ thư kiểm tra tình trạng của tài liệu.

ü      Quá thời hạn mượn sách thư viện sẽ phạt tiền 1.000đ/01ngày.

    6. Các loại tài liệu không được mượn về nhà:

ü      Tất cả các kết quả nghiên cứu khoa học, luận văn, khóa luận, báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu …

ü      Tất cả các loại báo – tạp chí.

ü      Tài liệu được dán dấu chấm đỏ ở gáy (các bản B1 – tài liệu lưu của thư viện); từ điển; tài liệu tra cứu; các tài liệu quý, hiếm; Riêng tài liệu có giá từ 150.000đ trở lên nếu muốn mượn về nhà phải để lại tiền thế chân (Tiền thế chân =  giá tiền của tài liệu x 02 lần)
    7. Vi phạm 01 trong các điều trên sẽ bị phạt theo Quy định mượn tài liệu, kết hợp vớihình thức phạt tại điều 10 của Nội quy thư viện. 
 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

Comments