LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày  tháng  năm 2010
 
 
DANH MỤC LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC
 
 
Hướng dẫn tìm dữ liệu:
Bước 1: Nhấn "Ctrl + F"
Bước 2: Nhập dữ liệu cần tìm.
 
STT

ĐKCB

BẢN

LOẠI
 TL

CHUYÊN
NGÀNH

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

NĂM XB

1 0040 B1 LV ThS KINH TẾ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LÊ VĂN HÙNG 2004
2 0944 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỐM SỨ MỸ NGHỆ BÌNH DƯƠNG KIM NGỌC ĐẠT 2003
3 0163 B1 LV ThS KINH TẾ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TP. HCM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUYỄN THANH LONG 2006
4 0171 B1 LV ThS KINH TẾ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG CÔNG NHÂN TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI HUỲNH THỊ THU SƯƠNG 2005
5 0940 B1 LV ThS QUẢN LÝ KINH TẾ & NHÀ NƯỚC CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM QUỐC TẾ MỸ AIA VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 NGUYỄN NGỌC AN 2002
6 0041 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TIẾP THỊ BẾN THÀNH NGUYỄN HOÀNG BẢO 2004
7 0124 B1 LV ThS QUẢN TRỊ GIAO QUYỀN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QuẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY SGE SCHINDLER CHI NHÁNH HÀ NỘI LÊ VĂN HÒA 2002
8 1037 B1 LV ThS KINH TẾ THÚC ĐẨY DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGÀNH NHỰA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THI NHI 2005
9 0069 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VT-GAS GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2010 NGUYỄN MẠNH NAM 2006
10 0165 B1 LV ThS KINH TẾ CHO THUÊ TÀI CHÍNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM BÙI THỊ HIỀN ANH 2001
11 0204 B1 LA ThS KINH TẾ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI PHÂN TÍCH VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM LÊ NGỌC HOÀN 2000
12 0148 B1 LV ThS KINH TẾ THANH TOÁN THẺ TẠI VIỆT NAM - HIỆN TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔ HỒNG GIANG 2004
13 0084 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT, CHI PHÍ ĐẦU VÀO VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX NGUYỄN THANH LÂM 2004
14 0087 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT, CHI PHÍ ĐẦU VÀO VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX NGUYỄN THANH LÂM 2004
15 0067 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NGUYỄN THANH HỒNG 2004
16 1302 B1 LV ThS QUẢN TRỊ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN (TESC) NGUYỄN VĨNH THỌ 2000
17 0198 B1 LA ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QuẢ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA NGÀNH LIÊN DOANH SẢN XUẤT LẮP RÁP XE HƠI VIỆT NAM BÙI VĂN TOÀN 2000
18 1208 B1 LV ThS QUẢN TRỊ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH ANZ/V-TRAC) NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 2000
19 0075 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2004 - 2009 NGUYỄN HỒNG TÂM 2004
20 0190 B1 LV ThS KINH TẾ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TP.HỒ CHÍ MINH (SSP) ĐẾN NĂM 2015 NGUYỄN NGỌC HẠNH 2006
21 0195 B1 LV ThS KINH TẾ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 TRẦN PHI LONG 2006
22 0074 B1 LV ThS QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH LONG AN NGUYỄN VĂN VÂN 2004
23 0151 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY PETRONAS CARIGALI VIỆT NAM BÙI THỊ LAN HƯƠNG 2006
24 0187 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẶNG MINH PHONG 2000
25 0052 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LLƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY MỸ PHẨM VINH AN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 LÊ THỊ NGỌC TRANG 2005
26 0216 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỀN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI PHNÔM - PÊNH ĐẾN NĂM 2010 SORIN VANNAK 2006
27 0167 B1 LV ThS KINH TẾ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 NGUYỄN HỮU NGHĨA 2005
28 0159 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT HÀNG LẺ (LCL) BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY SOTRANS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TRẦN MINH KHÔI 2006
29 0160 B1 LV ThS KINH TẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HUỲNH MINH HẢI 2006
30 0049 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỘT SỒ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MAY THUỐC LÁ VĨNH HỘI NGÔ THÁI SƠN 2004
31 0082 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NGUYỄN THANH HỒNG 2005
32 0086 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO TRONG LĨNH VỰC MÁY VI TÍNH NGUYỄN VĂN NHƠN 2004
33 0186 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH  DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II ĐẾN NĂM 2010 NGUYỄN VĂN TRỌNG 1998
34 0210 B1 LV ThS KINH TẾ NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 ĐẾN NĂM 2010 PHẠM HUỲNH LAN VI 2006
35 0188 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY KHAHOMEX ĐẾN NĂM 2010 NGUYỄN HIẾU NHÂN 2004
36 0948 B1 LV ThS QUẢN LÝ KINH TẾ & NHÀ NƯỚC HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở BAN QUẢN LÝ KCX VÀ KCN TP.HCM LÊ THỊ PHƯƠNG NGA 2002
37 0211 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG VINAPHONE TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HÀ XUÂN THẾ 2006
38 0073 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHẬN DẠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẤT CẬPVỀ TÀI CHÁNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠ DUY CƯỜNG 2004
39 0145 B1 LV ThS KINH TẾ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NGÀNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VĂN KIM DUYÊN 2003
40 0184 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QuẢ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH CẦN THƠ NGUYỄN VĂN SÁNG 2000
41 0161 B1 LV ThS KINH TẾ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH NGÀNH GỐM MỸ NGHỆ VĨNH LONG NGUYỄN PHAN BẢO ANH 2006
42 0135 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM NGUYỄN CHÍ HẢI 1998
43 0077 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY P&G GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 PHẠM NGỌC THÙY DƯƠNG 2006
44 0955 B1 LV ThS QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA VPĐD CÔNG TY MONSATO CHO THỊ TRƯỜNG NGÔ LAI TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC MẪN 2005
45 0149 B1 LV ThS KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NHÓM SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA TẠI VIỆT NAM & GIẢI PHÁP MARKETING CỦA CÔNG TY QUỐC TẾ MINH VIỆT NGUYỄN THIỊ BÍCH PHƯỢNG 2006
46 0170 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP MARKETING ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG GỐM SỨ SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY TROPICDANE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TRẦN THỊ HÀ MINH 2005
47 0203 B1 LV ThS QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ SẢN PHẨM ADTRAN TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 TẠI CÔNG TY AQNET VĨNH QUỐC 2005
48 0156 B1 LV ThS KINH TẾ CHỈNH ĐỐN CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CALCIMEX CỦA CÔNG TY DUTCH LADY VIỆT NAM TRẦN THỊ THÚY LIỄU 2006
49 0185 B1 LV ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY QUẢN CÁO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 NGUYỄN QUANG MINH 2000
50 0064 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2: THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BÙI VĂN CẢNH 2004
51 0043 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIJAMCO LẠI TRÍ NHÂN 2004
52 0035 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2010 PHAN QUỐC THỤY CHÂU 2005
53 0146 B1 LV ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NAY ĐẾN 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2020 NGUYỄN HOÀNG LONG 2006
54 0034 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY PHÂN BÓN VIỆT NHẬT GIAI ĐOẠN 2003 - 2008 PHẠM HỒ TRÀ MI 2003
55 0068 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 8 GIAI ĐOẠN 2004 - 2010 NGUYỄN VĂN HẢI 2004
56 0060 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH - SEAREFICO - GIAI ĐOẠN 2006 - 2008 LÊ MINH TRUNG 2006
57 0065 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỚI NĂM 2010 TRẦN THANH TUẤN 2006
58 0061 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN GIAI ĐOẠN TỪ 2007 -2010 TRỊNH TIẾN BẢY 2006
59 0183 B1 LV ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 NGUYỄN CAO TRÍ 2000
60 0213 B1 LV ThS QUẢN TRỊ SUY NGHĨ VỀ MỘT CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH LƯU ANH TUẤN 2000
61 0180 B1 LV ThS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH DỆT MAY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ LÊ HƯỜNG NGỌC BÍCH 2004
62 0215 B1 LV ThS KINH TẾ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 NGUYỄN TIẾN DŨNG 2004
63 0037 B1 LA ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN GIẢM RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÝ VIỆT HƯNG 2001
64 0194 B1 LA ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG - THỦY SẢN TỈNH SÓC TRĂNG LÂM VĂN MẨN 1998
65 0193 B1 LA ThS QUẢN TRỊ GIẢI PHÁP VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐINH VIẾT NGUYỄN 1998
66 0192 B1 LV ThS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 NGUYỄN MINH XUÂN 2006
67 0071 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY PRUDENTIAL VIỆT NAM PHẠM ĐÌNH TUYÊN 2006
68 0089 B1 LATS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH IN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VŨ TRỰC PHỨC 2004
69 0079 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH HÀNG GIA DỤNG QUỐC TẾ - ICP GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 LÊ VĂN NGỌ 2005
70 0072 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG TP.GIAI ĐOẠN 2004 - 2010 TRẦN TRUNG VŨ 2004
71 0044 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHIẾN LƯỢC CHIẾM LĨNH THỊ TTRƯỜNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (TEDI SOUTH) ĐẾN NĂM 2010 TRỊNH HOÀNG SƠN 2004
72 0214 B1 LV ThS QUẢN TRỊ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIFON ĐẾN NĂM 2005 TRẦN THỊ NGỌC ĐÀO 2002
73 0125 B1 LA ThS KINH TẾ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CỦA CÁC CÔNG TY CAO SU Ở SÔNG BÉ MAI CHIẾN THẮNG 1997
74 0182 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÃNH VỰC SƠN TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 HOÀNG VĂN QUYỀN 2005
75 0201 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHẾ NGUY CƠ CHẬM, HỦY CHUYẾN TRONG NGÀNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM - VIETNAM AIRLINES LÊ ĐÌNH THÁI 2000
76 0202 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ NGUYÊN LIỆU CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐIỀU XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BÙI CÔNG LUẬN 1999
77 0200 B1 LV ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NẤM RƠM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬA LONG ĐẾN NĂM 2010 PHẠM NGỌC THUẬN 2003
78 0199 B1 LV ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QuẢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO NGUYỄN TÁM 2001
79 0197 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH HUỲNH HOÀNG THIỆN 2000
80 0196 B1 LV ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH TẠI TỈNH BẾN TRE ĐOÀN THỊ MỸ NHU 1998
81 0078 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA ĐIỆN THOẠI CITYPHONE TP.HCM HUỲNH NGỌC SANG 2005
82 0050 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG XHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIJAMCO LẠI TRÍ NHÂN 2004
83 0136 B1 LATS KINH TẾ CHIẾN LƯỢC MARKETING CÁC SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG CỦA TỈNH KHÁNH HÒA NGUYỄN ĐỨC THÁI 2001
84 0141 B1 LV ThS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH DỆT MAY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ LÊ HƯỜNG NGỌC BÍCH 2004
85 0178 B1 LV ThS KINH TẾ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU TRẦN HOÀNG GIANG 2005
86 0066 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY IN, VIẾT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG ĐẶNG NGỌC HƯNG 2005
87 0054 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC GIA TĂNG THỊ PHẦN Ấn PHẨM IN TẠI CÔNG TY IN TEM BƯU ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 NGUYỄN TRUNG HẬU 2005
88 0166 B1 LV ThS KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP LÊ THỊ THANH TRANG 2004
89 0047 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP CŨNG CỐ VÀ Ổn ĐỊNH THỊ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM PHẦN MỀM Ứng DỤNG CỦA CÔNG TY SCHLUMBERGER INFORMATION SOLUTIONS VIỆT NAM NGUYỄN MINH TUẤN 2004
90 0053 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG QUY TRÌNH LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM NGÔ THỊ HUỲNH TRANG 2005
91 0051 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHIẾN LƯỢC CHIẾM LĨNH THỊ TTRƯỜNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (TEDI SOUTH) ĐẾN NĂM 2010 TRỊNH HOÀNG SƠN 2004
92 0127 B1 LV ThS KINH TẾ SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM AN TOÀN CỦA LIÊN TỔ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN XÃ TÂN PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ CHI TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC QuẾ TRÂN 2004
93 0191 B1 LVCNh QUẢN TRỊ KINH DOANH TRANG BỊ MÁY IN 4 MÀU CHO PHÂN XƯỞNG IN OFFSET CỦA XÍ NGHIỆP BAO BÌ XUẤT KHẨU NGUYỄN HẢI LONG 1998
94 0209 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ VẤN ĐỀ MARKETING TRONG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÕ MẠNH QUÝ 1998
95 0179 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH CUNG Ứng VÀ QUẢN LÝ PHỤ TÙNG VẬT TƯ MÁY BAY TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRẦN TRUNG DŨNG 2004
96 0081 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ QUẢN LÝ TỒN KHO TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN ĐINH QUANG VINH 2004
97 0057 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ BAO BÌ TẠI CÔNG TY LIKSIN NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÕ THỊ THU HỒNG 2004
98 0208 B1 LA ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾ NĂM 2010 HỒ THANH SƠN 1997
99 0062 B1 LA ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1990 - 2000 HUỲNH THANH LIÊM 2000
100 0056 B1 LA ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QuẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ HuỆ TRANG 2001
101 0130 B1 LA ThS KINH TẾ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 TRẦN THỊ BÍCH DUNG 1998
102 0154 B1 LV ThS KINH TẾ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ HOA TẠI VIỆT NAM PHAN THỊ HỒNG THẮM 2006
103 0076 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI DỰ ÁN BOT CẤP NƯỚC SÔNG SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 1 NGUYỄN SƠN 2001
104 0121 B1 LV ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 ĐẶNG THỊ NGỌC LAN 2001
105 0063 B1 LV ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY TNHH TBGD NGHI GIA TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG 2004
106 0045 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY ĐIỆN CƠ ĐẾN NĂM 2010 HOÀNG THỌ VƯỢNG 2006
107 0132 B1 LATS KINH TẾ NHỮNG GIẢI PHÁP KINH TẾ NHẰM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VỊT GIỐNG Ở CÁC TỈNH NAM BỘ ĐINH CÔNG TIẾN 1999
108 0048 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY NHỰA TRƯỜNG THỊNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TRẦN NGỌC SỸ 2005
109 0070 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CHO DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN PHIM Ảnh TRÊN INTERNET TẠI VIỆT NAM LÊ TUYẾT CHÂU 2006
110 0038 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY NAM LONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 NGUYỄN HÀ THANH DUY 2004
111 0046 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 NGUYỄN THANH QUAN 2006
112 0055 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ LẠI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH VẬN TẢI TAXI CỦA CÔNG TY MAI LINH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 NGUYỄN DUY KIỆT 2004
113 0039 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT CHO CÔNG TY XÂY LẮP THƯƠNG MẠI II - ACCSC TỚI NĂM 2008 BÙI NGUYÊN KHÁNH 2004
114 1551 B1 LATS KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRẦN NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 1999
115 0131 B1 LV ThS KINH TẾ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG KÍNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 TRẦN THỊ MINH HIỀN 2006
116 0144 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TRẦN THỊ LAN THẢO 2006
117 0949 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO DAKLAK TỪ 2001 ĐẾN 2010 PHAN QUANG THÌN 2001
118 0123 B1 LV ThS QUẢN TRỊ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM HUỲNH TRUNG HIẾU 2002
119 1986 B1 LV ThS CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY HỒ THỊ NGỌC SAO 2008
120 0033 B1 LV ThS KINH TẾ MỐI QUAN HỆ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TẠI ĐỒNG NAI TRẦN THANH HÙNG 2005
121 0138 B1 LATS KINH TẾ THƯƠNG NGHIỆP QUỐC DOANH TRONG THỜI KỲ CHUYỂN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA TẠ THỊ MỸ LINH 2000
122 0954 B1 LV ThS KINH TẾ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 NGUYỄN HỮU NGHĨA 2005
123 0175 B1 LV ThS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HOÀNG BÍCH VÂN 2003
124 0169 B1 LV ThS KINH TẾ DỰ BÁO NHỮNG TÁC ĐỘNG CƠ BẢN ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) ĐỖ THỊ PHƯỢNG TƯỜNG 2005
125 0059 B1 LV ThS QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH GIÁP DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG ĐOÀN THỊ BA 2004
126 0111 B1 LV ThS KINH TẾ THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AVERAGE EDUCATION LEVEL AND NON - FARM EMPLOYMENT IN RURAL BINH DINH, VIETNAM NGUYEN NGOC SON 2002
127 133 B1 LATS KINH TẾ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM LƯU THỊ KIM HOA 2001
128 0139 B1 LATS KINH TẾ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CẢ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRẦN ĐÌNH PHỤNG 2001
129 0025 B1 LATS KINH TẾ Ứng DỤNG LÝ THUYẾT CẦU, CUNG TRONG VIỆC LỰA CHỌN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG CÂY ĂN TRÁI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬA LONG ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH 2004
130 0083 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LUẬN CỨ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HỮU TÂN 2005
131 0042 B1 LA ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÁC ĐỊNH MỨC ĐẦU TƯ HỢP LÝ TRONG VIỆC SAN BẰNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI TẠI TRẠM ĐIỆN HÙNG VƯƠNG HUỲNH ĐĂNG TRỌNG 2001
132 0080 B1 LA ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QuỸ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG MÔ HÌNH NÀY Ở VIỆT NAM HỒ HOÀNG ANH 2000
133 0122 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐÁP ỨnG YÊU CẦU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 HUỲNH THỊ NHÂN 2000
134 0205 B1 LA ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH NGUYỄN THỊ MỸ LINH 2000
135 0036 B1 LV ThS QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG TẠI CÔNG TY VIETRANSTMEX 7 ĐÀO TiẾN VIỆT 2005
136 0181 B1 LA ThS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 PHAN NGUYỆT QUỜN 2000
137 0126 B1 LV ThS KINH TẾ PHÂN TÍCH NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI - TÌM RA NHỮNG BƯỚC ĐI THÍCH HỢP TRONG TIẾN TRÌNH GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM NGUYỄN ANH TUẤN 2004
138 0953 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QuẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIẾN TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG THEO HIỆP ĐỊNH THƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ TỐNG THANH HẢI 2004
139 041 B1 LV ThS KINH TẾ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP MAI QUỐC THỊNH 2004
140 0143 B1 LV ThS KINH TẾ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG CUNG VỀ HỘI HỌP Ở CÁC KHÁCH SẠN 4 - 5 SAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ THU OANH 2005
141 0945 B1 LV ThS KINH TẾ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN CÁC GIẢI PHÁP NHẲM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CHẾ XUẤT - KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM NGUYỄN HOÀNG DŨNG 2000
142 0942 B1 LV ThS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG GIAO NHẬN GIÀY DÉP XUẤT KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM LÊ QUANG MINH 2004
143 0962 B1 LATS LỊCH SỬ GIA ĐÌNH VÀ HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI HÀN (SO SÁNH VỚI GIA ĐÌNH VÀ HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM) KIM HYUN JAE 2005
144 0951 B1 LV ThS KINH TẾ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM THUẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH CEPT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI GIAU74 VIỆT NAM VÀ ASIAN DƯƠNG QUAN NHÂN 2003
145 0960 B1 LATS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO HÀNG HÓA TRÁI CÂY XUẤT KHẨU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HÀ THỊ NGỌC OANH 2004
146 0950 B1 LV ThS KINH TẾ NHỮNG RỦI RO ĐẶC TRƯNG TRONG KINH DOANH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NGUYỄN NGHĨA DŨNG 2003
147 134 B1 LATS KINH TẾ DĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀN NĂM 2010 NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN 1999
148 0147 B1 KL THƯƠNG MẠI PHÂN TÍCH NHỮNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY BITAHACO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA TRÂN PHÚ THỊ 2002
149 0966 B1 LV ThS NGOẠI THƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HỘI NHẬP TRẦN THANH LONG 2002
150 0162 B1 LV ThS KINH TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ N\HẬN HÀNG HÓA XNK TẠI TP.HCM TRÂN THỊ TRANG 2006
151 1552 B1 LATS KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN 1999
152 965 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ BÙI LÊ HÙNG 2001
153 0157 B1 LA ThS NGOẠI THƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI NGUYỄN THỊ THANH THU 2003
154 0142 B1 LV ThS KINH TẾ RỦI RO TRONG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG HOA KỲ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM - CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO PHẠM QuẾ ANH 2006
155 0206 B1 LV ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH MẶT HÀNG TRÁI CÂY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2006 - 2015 BÙI ĐỨC LIÊM 2006
156 0155 B1 LV ThS KINH TẾ XUẤT KHẨU DỨA CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUYỄN NGỌC DIỄM HỒNG 2003
157 0140 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QuẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CHÍNH PHỦ HOÀNG VĂN HẢI 2004
158 0173 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ VŨ THỊ ĐAN TRÀ 2004
159 0177 B1 LV ThS KINH TẾ XUẤT KHẨU GỐM MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN. THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHẠM THỊ KIM THỦY 2006
160 0128 B1 LV ThS KINH TẾ XUẤT KHẨU VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QuẢ XUẤT KHẨU ĐẾN NĂM 2010 PHẠM CÔNG ĐỊNH 2001
161 0153 B1 LV ThS KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ ĐỖ ĐỨC TOÀN 2002
162 0959 B1 LV ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO HÀNG HÓA TRÁI CÂY XUẤT KHẨU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HÀ THỊ NGỌC OANH 2004
163 0956 B1 LV ThS KINH TẾ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÊ HOÀNG BẢO SƠN 2003
164 1029 B1 LATS KINH TẾ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ DỊCH VỤ SẢN XUẤT - XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRÁI CÂY ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CAO VIỆT HIẾU 2006
165 1031 B1 LATS KINH TẾ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ DỊCH VỤ SẢN XUẤT - XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRÁI CÂY ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CAO VIỆT HIẾU 2006
166 0164 B1 LV ThS KINH TẾ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ NGỌC DIỆP 2006
167 0168 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QuẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II NGUYỄN THỊ NGỌC ĐAN 2005
168 1553 B1 LATS KINH TẾ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM  NGUYỄN VĂN THỌ 2001
169 0129 B1 LV ThS KINH TẾ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QuẢ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH CAFÉ VIỆT NAM PHÙNG NGỌC SƠN 2004
170 0963 B1 LV ThS   THE LEADING FACTORS TO SUCCESS FOR SPEAKING CLASSES OF ENGLISH MAJORS AT BINH DUONG UNIVERSITY TRAN KIM HANG 2004
171 0207 B1 LA ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ PHÊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI DƯƠNG LÊ NGỌC THANH 2003
172 0137 B1 LATS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO HIỆU QuẢ XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM NGUYỄN VĂN SƠN 1998
173 0150 B1 LV ThS KINH TẾ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CUNG Ứng HÀNG TIÊU DÙNG XUẤT KHẨU TẠI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ (SAIGON COOP) NGUYỄN PHƯỚC HẠNH 2004
174 0158 B1 LV ThS KINH TẾ MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ MAI THẢO 2005
175 0952 B1 LA ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DIỄM 1998
176 0007 B1 LV ThS QUẢN TRỊ  MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TỪ NHỮNG VỤ HỢP NHẤT CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI LÊ HOÀNG DÂN 2000
177 0008 B1 LV ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGON CO-OP GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 2000
178 0011 B1 LV ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ISO 9002:1994 TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN LDDK "VIETSOPETRO" NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 1998
179 0009 B1 LV ThS QUẢN TRỊ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 ĐỂ GIẢM CHI PHÍ NÂNG CAO HIỆU QuẢ KINH DOANH TẠI COATS PHONG PHÚ HỒ THỊ MINH NGUYỆT 2000
180 0947 B1 LA ThS KINH TẾ CÁC RỦI RO, TRANH CHẤP TRONG MUA BÁN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KÈM CHỨNG TỪ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THÂN TÔN TRỌNG TÍN 1998
181 0174 B1 LV ThS KINH TẾ Ứng DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG XÁ TAX THÀNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - DỊCH VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ THANH HÒA 2001
182 0152 B1 LV ThS NGOẠI THƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP.HCM LÂM BÍCH NGỌC 2002
183 0212 B1 LV ThS QUẢN TRỊ NHỮNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY PROSOMEX CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG 2000
184 0012 B1 LV ThS QUẢN TRỊ MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14000 TẠI CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM ĐÀO DUY TRƯỜNG 2000
185 365 B2 LV ThS QUẢN TRỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:1994 TẠI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ (INTERNATIONAL QUALITY CENTER - ICQ) CAO VIỆT HIẾU 2000
186 366 B1 LV ThS QUẢN TRỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:1994 TẠI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ (INTERNATIONAL QUALITY CENTER - ICQ) CAO VIỆT HIẾU 2000
187 0013 B2 LV ThS QUẢN TRỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:1994 TẠI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ (INTERNATIONAL QUALITY CENTER - ICQ) CAO VIỆT HIẾU 2000
188 0010 B1 LA ThS QUẢN TRỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN QUÝ HÙNG 2000
189       NGOẠI THƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PHẠM MINH NHỰT 2005
190 0943 B1 LV ThS KINH TẾ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 NGUYỄN HỮU NGHĨA 2005
191 1036 B1 LV ThS KINH TẾ CHÍNH TRỊ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẨU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG TRẦN VĂN LỢI 2004
192 0001 B1 LA ThS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN QUÝ HÙNG 2000
193 0108 B1 LA ThS KINH TẾ SOCIOECONOMIC DETERMINANTS OF FERTILITY IN HOCHIMINH CITY NGUYEN LUONG HONG HANH 2003
194 0107 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH IMPACT OF COMPENSATION POLICES ON COMPANY PERFORMANCE AND EMPLOYEE MOTIVATION DO HUU HOANG 2001/2004
195 0116 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH A SCENARIO ANALYSIS OF VIETNAM ACCESSION TO WTO AND ITS IMPACTS ON VIETNAM'S PHARMACEUTICAL INDUSTRY - PROSPECTIVE ANALYSIS AND IMPLICATIONS NGUYEN NGOC THIEN THU 2006
196 0115 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH BUSINESS STRATEGIES FOR HUHTAMAKI VIETNAM UNDER WTO HOÀNG XUAN BINH 2006
197 0098 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH CRITICAL FACTORS IMPACT ON MARKET SHARE: ALFA LAVAL INDUSTRIAL PROCESS EQUIQMENT IN VIETNAM NGUYEN NGOC THANH LIEM 2004
198 0099 B1 LA ThS KINH TẾ DETERMINANTS OF THE NUMBER OF HOURS DOING HOUSEWORK OF THE WIVES IN TWO-EARNER HOUSEHOLDS IN URBAN HO CHI MINH CITY LUONG THI CHUNG THUY 2003
199 0109 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH DEVELOPING FACTORING FOR THE SMES IN HOCHIMINH CITY A CASE STUDY ON ASIA COMMERCIAL BANK, HOCHIMINH CITY - VIETNAM NGUYEN LE XUAN 2005
200 0103 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH DEVELOPING CASE MANAGEMENT PRODUCTS FOR UTILITY SEGMENT: A CASE STUDY OF CITIBANK, N.A. VIETNAM BUI THU HUONG 2006
201 0101 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH POTENTIAL DEMANDS FOR LEADING INTERNATIONAL AUDITING FIRMS IN DO MESTIC MARKET VU XUAN THAI 2003
202 1035 B1 LATS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÀ PHÊ VIỆT NAM TRẦN NGỌC HƯNG 2002
203 0091 B1 LATS KINH TẾ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2010 DƯƠNG NGỌC DUYÊN 2003
204 0112 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH COMPETITIVE STRATEGY FOR LG VINA COSMETICS NGUYEN NHAT QUYNH 2005
205 0097 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH EXPLORING DEBIT CARD MARKET A CASE STUDY OF ABC BANKCARD CENTER HO CHI MINH CITY - VIETNAM HOANG DAI NGUYEN 2006
206 0102 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH EVSLUATING THE AWARENESS LEVEL ON LEAN OF MANAGERS IN NIKE'S KOREAN AND TAIWANESE SUBCONTRACTORS IN VIETNAM TONG NGOC PHUOC 2006
207 0113 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH FORMULATING AN APPROPRIATE STARTEGY AND SCHEDULE FOR EQUITIZATION OF THE STATE OWNED ENTERPRISE OF PECC3 TRAN QUOC DIEN 2004
208 0114 B1   KINH TẾ THE IMPACT OF ECONOMIC TRANSFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES, EMPLOYMENT AND THE INFORMAL SECTOR IN VIETNAM AND SOUTHEAST ASIA NGUYEN HUU DUNG 1995
209 0117 B1 LA ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH FINDING KEY BARRIES OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IMPLEMENTATION (CASE STUDY OF FUJITSU VIETNAM COMPANY) NGUYEN THI MINH XUAN 2006
210 0092 B1 LATS KINH TẾ HỌC VẤN ĐỀ LỰA CHỌN CƠ CHẾ TỶ GIÁ TRONG CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ Ở NƯỚC TA NGUYỄN HOÀNG GIANG 2003
211 0958 B1 LATS KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ  KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỢC NGOÀI TRẦN THANH XUÂN 2005
212 0101 B1   KINH TẾ LANDHOLDING AND INCOME DIVERSIFICATION OF FARM HOUSEHOLD A STUDY OF HA TAY PROVINCE IN VIETNAM NGUYEN DINH PHUC 2003
213 0118 B1   KINH TẾ LANDHOLDING AND INCOME DIVERSIFICATION OF FARM HOUSEHOLD A CASE STUDY OF HA TAY PROVINCE IN VIETNAM NGUYEN DINH PHUC 2003
214 0106 B1   KINH TẾ LANDHOLDING AND INCOME DIVERSIFICATION OF FARM HOUSEHOLD A CASE STUDY OF HA TAY PROVINCE IN VIETNAM NGUYEN DINH PHUC 2003
215 0119 B1 LA ThS KINH TẾ THE IMPACT OF POPULATION ON DEFORESTATION IN VIETNAM DANG LE HOA 2002
216 0088 B1 LATS KINH TẾ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM THỜI KỲ CHUYỂ ĐỔI SONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VŨ VIỆT HẰNG 2004
217 0096 B1 LATS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT CÓ HIỆU QuẢ ĐẦU TƯ TRỰCTIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRIỆU HỒNG CẨM 2002
218 0100 B1 LA ThS KINH TẾ THE DETERMINANTS OF THE TIME SPENT BY CHILD LABOUR WORK AMONGST HOME-BASED STREET CHILDREN IN HO CHI MINH CITY PHAM LE HOA 2002
219 0093 B1 LATS KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN THẨM ĐỊNH GIÁ Ở ViỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI PHẠM THỊ NGỌC MỸ 2003
220 0961 B1 LATS KINH TẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN CÁC LỢI THẾ VÀ BẤT LỢI ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÊ NGỌC UYỂN 2003
221 0957 B1 LATS KINH TẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN NHỮNG GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ TẠI MIỀN NAM VÕ THÀNH TRUNG 2000
222 1555 B1 LATS KINH TẾ Ứng DỤNG LÝ THUYẾT CẦU, CUNG TRONG VIỆC LỰA CHỌN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG CÂY ĂN TRÁI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬA LONG ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH 2004
223 1033 B1 LATS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO HÀNG HÓA TRÁI CÂY XUẤT KHẨU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HÀ THỊ NGỌC OANH 2004
224 0946 B1 LV ThS QUẢN TRỊ KINH DOANH CÁC GiẢI PHÁP HỖ TRỢ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU RAU QuẢ VIỆT NAM VÀO EU TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY RUDOLF LIETZ INC., GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VŨ VĂN HÒA 2005
225 1034 B1 LATS KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO HÀNG HÓA TRÁI CÂY XUẤT KHẨU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HÀ THỊ NGỌC OANH 2003
226 1032 B1 LATS KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ  KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO HÀNG HÓA TRÁI CÂY XUẤT KHẨU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HÀ THỊ NGỌC OANH 2004
227 0094 B1 LATS KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ  KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY LỢI THẾ KHẮC PHỤC BẤT LỢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP   2004
228 0090 B1 LATS KINH TẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010   2002
229 0095 B1 LATS KINH TẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010   2002
230 0120 B1 LA ThS KINH TẾ SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC DETERMINATS OF CONTRACCEPTIVE USE IN HOCHIMINH CITY TA THI HONG HANH 2003
Comments