KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày  tháng  năm 2010
 
 
DANH MỤC KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN
 
 
Hướng dẫn tìm dữ liệu:
Bước 1: Nhấn "Ctrl + F"
Bước 2: Nhập dữ liệu cần tìm.
 
STT SCB SPL NHAN ĐỀ TÁC GIẢ MS NĂM
1 3 657 B1 Building up Narketing plan for Vinh An cosmetics production anh trading com.LT Nguyễn Minh Tùng    
2 4 658.4 B1 Some expreriences of developing anh … Đào Duy Trường    
3 5 657 B1 Direction for finace  leasing services … Nguyễn Đình Kiên    
4 6 657 B1 Valuation of state – owned enterprises … Ng. Thanh Phượng    
5 7 658.4 B1 Một số bài học rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam Lê Hoàng dân    
6 8 658.4 B1 Chiến lược kinh doanh siêu thị của SG Co – op giai đoạn 2001 – 2005 Nguyễn Thị Thanh Loan    
7 9 657 B1 Aùp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn … Hồ Thị Minh Nguyệt    
8 10 657 B1 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng TM ở TP.HCM Trần Qúi Hùng    
9 11 657 B1 Các biện pháp xây dựng hệ thống chất lượng ISO 9002 : 1994 Nguyễn Thị Hòang Anh    
10 12 657 B1 Một số kinh nghiệm triển khai … (bìa cứng) Đào Duy Trường    
11 13 658.562 B1 Thiết kế hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 1994 tại trung tâm chất lượng quốc tế Cao Việt Hiếu    
12 14 382 B1 Hòan thiện qui trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty BMT Trịnh Thị Thu Hiền Cử nhân  
13 15 382 B1 Phân tích tình hình đàm phán ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty may Đồng Thịnh Trần Văn Dũng    
14 16 382 B1 Tình hình đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng tại công ty thủy sản chiến thắng Lâm nguơn Chiến Thắng    
15 17   Phân tích hiệu qủa sử dụng vốn lưu động và những giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp dược phẩm trung ương 24 Bùi Thị Thanh Hà    
16 18 382 Báo cáo thực tập ngiệp vụ tại công ty thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ tân Bình Tacomes Đặng Thị Thu Hà Tiểu luận  
17 19 658.48 Phân tích tình hình sử dụng các phương thức thanh tóan quốc tế tại xí nghiệp Fashion garments LTD Ng Thị Bích Liên TL  
18 20 658.1 Một số giải pháp cải tiến mô trường văn hóa tại công ty Thằng lợi Ng Hồng Nhật, La Phong Sương, Nguyễn Quốc Hưng, Vòng Kiệt Minh Tl  
19 21 658.1 Đánh giá tình hình tổ chức văn hóa tại nhà máy dĩ An Ng THị Phương Loan, … TL  
20 22 658.1 Tìm hiểu về phương thức quản lý và họat động của một công ty Bùi Khiết  Bá, … TL  
21 23 658.1 Một số giải pháp cải tiến môi trường văn hóa tại công ty linh kiện điện tử partsnic  Ng thị Tú Anh, … TL  
22 24 380.1 Đánh giá khả năng thâm nhập thị trường nước ngòai của tổng công ty thủy sản Việt Nam Củng Hương Giang TL  
23 25 658 Báo cáo thực tập tại công ty may SG 2 Trần T. Mỹ Thuận TL  
24 26 330 Khoa học quản lý kinh tế (vần đề phát triển kinh tế tư nhân tại Tp.HCM) Văn Công Tiến Khanh  TL  
25 27 358 Chiến lược tiếp thị cho sản phẩm bao bì màng thép Nguyễn văn Thà TL  
26 28 330 Một vài suy nghĩ về chất lượng sản phẩm và một số đề xuất  nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản fẩm Lâm Vĩnh Phú TL  
27 29 330 Cải tiến chế độ tiền lương tại công ty bông Bạch Tuyết Nguyễn Hồng Thu TL  
28 30 330 Một số ý kiến về cải tiến bộ máy quản lý công ty may Đồng Nai Bùi Kế Bích TL  
29 31 330 Vận dụng lý thuyết về cơ cấu tổ chức và các chức năng khác Vũ Văn Định TL  
30 32 330 Vận hội Việt Nam Trần Quang TL  
31 33 658 Tiếp thị trong điện ảnh Việt Nam Thái Đình Duyệt TL  
32 34 658 Nghiên cứu chiến lược marketing tại công ty sony Việt Nam Đỗ Thị Kim Yến TL  
33 35 658.8 Các họat động tiếp thị của công ty coca-cola chương dương trên thị trường nước giải khát phía nam Việt Nam Vũ Viết Huy TL  
34 36 658.8 Nghiên cứu họat động tiếp thị của công ty sản xuất – xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ sơn mài Đồng tâm – Sông bé Ng Thị Hòang Nga TL  
35 37 337.1 Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro hồi suất tại một đơn vị kinh tế Đinh lê Xuân Thủy TL  
36 38 337.1 Xuất khẩu thủy sản TP.HCM từ 1985 đến nay . Thực trạng và triển vọng Ng Thị Lệ Hằng TL  
37 39 658 Doanh nghiệp quốcv daonh trong nền kinh tế thị trường: Ngiên cứu về công ty Sunimex Trần Anh Thục Đoan Tóm tắt  
38 40 330 Vấn đề quản lý và sử dụng vốn tại nhà máy nước ngọt Chương Dương trong giai đọan hiện nay Hứu Kim Tuyến TL  
39 41 658 Chiến lược kinh doanh dịch vũ du lịch của công ty đàu tư xây dựng và dịch vụ du lịch thuôc bộ xây dựng Trần Thành TL  
40 42 658 Kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thị trường, tìm hiểu về công ty thương nghiệp tồng hợp Tây Ninh Lê Văn Cà TL  
41 43 658 Vấn đề tổ chức trong quản trị hành chính Lê Thị Yến Linh TL  
42 44 658 Chiến lược kinh doanh của công ty vật tư thiết bị giao thông vận tải Lê Vĩnh Phát TL  
43 45 330 Vấn đề tổ chức trong quản lý và cơ cấu trong xí nghiệp kem đánh răng PS Nguyễn Đức Thắng TL  
44 46 330 Chiến lược tiếp thị sản phẩm nồi cơm điện Huwal của xí nghiệp quốc doanh cơ khí quận 11 TP.HCM Hùynh Vũ Quốc Phương TL  
45 47 658 Chiến lược xâm nhập thị trường của công ty dệt Thành Công Nguyễn Đình Chính TL  
46 48 330 Vấn đề nâng cao hiệu qủa họat động của chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu tại quận 6 TP.HCM Tô Thị Thọai TL  
47 49 330 Thực trạng và kết qủa của di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới TP.HCM Nguyễn Thúy Hòa TL  
48 50 330 Chuyển giao công nghệ khía cạnh kinh tế vĩ mô và kinh nghiệm các nước Nguyễn Quốc Khanh TL  
49 51 330 Đánh giá tình hình thực hiện luật đầu tư nước ngòai tại TP.HCM Trần Phú Vinh TL  
50 52 330 Vấn đề cải tiến cơ cấu tổ chức và đầu tư thiết bị ứng với nền kinh tế thị trường Lê Văn Lễ TL  
51 53 658 Tìm hiểu chiến lược sản phẩm của công ty dệt Thắng lợi Nguyễn Thị Thanh Hồng TL  
52 54 330 Bảo tòan vốn, và sử dụng vốn trong cơ chế thị trường Vũ Dũng TL  
53 55 330 Đặc điểm của tâm lý tiêu dùng trong dân cư TP.HCM và chiến lược kinh doanh trong giai đọan hiện nay Trần Thị Mỹ Hạnh TL  
54 56 330 Khu chế xuất (EPZ) và vấn đề đầu tư nước ngòai tại VN Phạm Thị Xuân Vân TL  
55 57 330 Vấn đề sản xuất kinh doanh dâu tằm tơ tại liện hiệp các xí nghiệp dâu tằm tơ Việt Nam Đinh Tiến Cường TL  
56 58 330 Thu nhập và năng suất của người lao động qua nghiên cứu tại công ty may Đồng Nai Lê Kim Khích TL  
57 59 658.8 Nghiên cứu makerting tìm hiểu … tại Tp.HCM Phạm Ngọc Điền Luận văn  
58 60 658.8 Nghiên cứu thị trường của dịch vụ .. TP.HCM Trần Thị Thùy Thảo  Luận văn  
59 61 658.8 Nghiên cứu thị trường của dịch vụ … tại TP.HCM Phạm Thị Hương Luận văn  
60 62 382.6 Tổ chức đàm phán, ký kết … tổng hợp BD Lê Kim Phượng Luận văn  
61 63 330 Định hướng phát triển kinh tế … 2010 Nguyễn Tấn Lực Luận văn  
62 64 658 Một số biện pháp nhắm … trong lĩnh vực xây dựng Nguyễn Bạc tấn Luận văn  
63 65 658.8 Tình hình họat động và biện pháp … Tổng hợp BD Bùi Thị Ánh Thảo Luận văn  
64 66 658.84 Nghiên cứu  chiến lược marketing … thực fẩm dầu ăn Nguyễn Mạnh Phong Luận văn  
65 67 382.6 Tình hình sản xuất – xuất khẩu và … Thanh lễ Cao Quang Thái Luận văn  
66 68 658.5 Các biện pháp nâng cao hiệu … tỉnh Bình Dương Lê Tấn Tài Luận văn  
67 69 382 Tình hình xuất nhập khẩu … XNK Thanh Lễ Ng. Hòang Anh Luận văn  
68 70 658.84 Một số biện pháp … thương mại và DV đại Phú Ng Khắc Duy Luận văn  
69 71 658.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực … 3/2 Đòan Thanh Hoa TL  
70 72 658.3 Nghiên cứu nền văn hóa tổ chức … biện pháp cải tiến Ng. H. Minh Trang TL  
71 73 658.3 Các giải pháp hòan thiên … công ty TNHH GTM Trần Hòang Anh Thư TL  
72 74 658.83 Hòan thiện chiến lược … “victory” Nguyễn Duy Hạnh TL  
73 75 658.83 Nghiên cứu chiến lược … Việt Cường Nguyễn Duy Lâm TL  
74 76 658.83 Nghiên cứu marketing … TP.HCM Phạm Ngọc Điền TL  
75 77 658.83 Hòan thiện chiến lược … “victory” Nguyễn Duy Hạnh TL  
76 78 382.6 Phân tích tình hình … Tấn Lợi Trần Thị Thủy TL  
77 79 332.6 “Những giải pháp … Bình Dương” Hùynh Ngọc Nga TL  
78 80 382.7 Quy trình khai hải quang Phan Minh Sang TL  
79 81 658.576 Một số giải pháp .. công ty đường Bình Dương Hùynh Thị Thanh Tuyền TL  
80 82 658 Một số biện pháp .. Trảng Bom Trần Duy Phương TL  
81 83 658.82 Kỹ thuật bán hàng .. Bình Nhâm Nguyễn Xuân Trường TL  
82 84 658.15 Phân tích tình hình quản lý … Bình Dương Trương Ngọc Hợp TL  
83 85 658.303 Một số giải pháp …. Bình Dương Hùynh Như Thu TL  
84 86 658.15 Phân tích tình hình … Bình Dương Lê hùnh Minh TL  
85 87 382.6 Quy trình thực hiện … Hòang Gia Cát Tường Ninh Thị Hồng Hạnh TL  
86 88 332.6 Những giải pháp … Tân Tạo Hùynh Quốc Khánh TL  
87 89 658.5 Một số ý kiến … xuất khẩu 3/2 Ng. Thị Bạch Huệ TL  
88 90 658.15 Phân tích tình hình quản lý .. Bình Dương Trương Ngọc Hợp TL  
89 91 332.6 Quản lý đầu tư … Bình dương Ng. Khánh Hùng TL  
90 92 330.59772 Sự phát triển … công nghiệp hóa hiện đại Ng. Ngọc Sang TL  
91 93 658.4 Phương hướng nâng cao … Sông Bé Trần Trọng ý TL  
92 94 382.8 Tìm hiểu họat động … Thanh Lễ Phạm Duy Quang TL  
93 95 690.83 AB1 Cao ốc cao cấp Mỹ Khang lô S12-2 Nam SG Nguyễn Khoa 04XD083 2006
94 96 690.83 BB1 Cao ốc cao cấp Mỹ Khang lô S12-2 Nam SG Nguyễn Khoa 04XD083 2006
95 97 690.83 B1 Chung cư Đinh Bộ Lĩnh Đào Sĩ Quang 04XD129 2006
96 98 382.7 B1 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa họat động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty tramatsugo Lê Long Hồ 01QT032  
97 99 382.7 B2 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa họat động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty tramatsugo Lê Long Hồ 01QT032  
98 100 382.7 B3 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa họat động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty tramatsugo Lê Long Hồ 01QT032  
99 101 658 B1 Tổ chức lại doanh nghiệp: Một trường hợp điển hình Nguyễn Thị Diệu Huyền 01QT028  
100 102 658 B2 Tổ chức lại doanh nghiệp: Một trường hợp điển hình Nguyễn Thị Diệu Huyền 01QT028  
101 103 658 B3 Tổ chức lại doanh nghiệp: Một trường hợp điển hình Nguyễn Thị Diệu Huyền 01QT028  
102 104 658.84 B1 Một số giảp pháp nhằm hòan thiện chiến lược phân phối tại công ty Thằng Lợi Võ Thị Phương 01QT093  
103 105 658.84 B2 Một số giảp pháp nhằm hòan thiện chiến lược phân phối tại công ty Thằng Lợi Võ Thị Phương 01QT093  
104 106 658.84 B3 Một số giảp pháp nhằm hòan thiện chiến lược phân phối tại công ty Thằng Lợi Võ Thị Phương 01QT093  
105 107 382.6 B1 Phân tích tình hình họat động kinh doanh xuất khẫu sản phẩm gỗ và những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ tại công ty lâm sản và XNK tổng hợp Bình Dương (Genimex corp) Trịnh Xuân Định 01QT081  
106 108 382.6 B2 Phân tích tình hình họat động kinh doanh xuất khẫu sản phẩm gỗ và những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ tại công ty lâm sản và XNK tổng hợp Bình Dương (Genimex corp) Trịnh Xuân Định 01QT081  
107 109 382.6 B3 Phân tích tình hình họat động kinh doanh xuất khẫu sản phẩm gỗ và những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ tại công ty lâm sản và XNK tổng hợp Bình Dương (Genimex corp) Trịnh Xuân Định 01QT081  
108 110 382.6 B1 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cao su tại công ty Begamex Đỗ Thị Ngọc Dung 01QT011  
109 111 382.6 B2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cao su tại công ty Begamex Đỗ Thị Ngọc Dung 01QT011  
110 112 382.6 B3 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cao su tại công ty Begamex Đỗ Thị Ngọc Dung 01QT011  
111 113 658.4 B1 Một số giải pháp nhằm hòan thiện hệ thống quản lý tại phân xưởng gốm GTM 2 (thuôc công ty TNHH GTM) Nguyễn Thị Ngọc Oanh 01QT082  
112 114 658.4 B1 Một số giải pháp nhằm hòan thiện hệ thống quản lý tại phân xưởng gốm GTM 2 (thuôc công ty TNHH GTM) Nguyễn Thị Ngọc Oanh 01QT082  
113 115 658.4 B1 Một số giải pháp nhằm hòan thiện hệ thống quản lý tại phân xưởng gốm GTM 2 (thuôc công ty TNHH GTM) Nguyễn Thị Ngọc Oanh 01QT082  
114 116 382 B1 Tình hình họat động kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tại công ty TNHH Hòang Gia Cát tường Ong Kim Loan 01QT059  
115 117 382 B2 Tình hình họat động kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tại công ty TNHH Hòang Gia Cát tường Ong Kim Loan 01QT059  
116 118 382 B3 Tình hình họat động kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tại công ty TNHH Hòang Gia Cát tường Ong Kim Loan 01QT059  
117 119 658.83 B1 Nghiên cứu thị trường: Dịch vụ giao hoa thực trạng và nhu cầu Trịnh Thị Thanh Phượng    
118 120 658.83 B2 Nghiên cứu thị trường: Dịch vụ giao hoa thực trạng và nhu cầu Trịnh Thị Thanh Phượng    
119 121 658.83 B3 Nghiên cứu thị trường: Dịch vụ giao hoa thực trạng và nhu cầu Trịnh Thị Thanh Phượng    
120 122 382 B1 Hòan thiện công tác giao nhận ngọai thương tại công ty U & I Nguyễn Tuyết Trinh 01QT135  
121 123 382 B2 Hòan thiện công tác giao nhận ngọai thương tại công ty U & I Nguyễn Tuyết Trinh 01QT135  
122 124 382 B3 Hòan thiện công tác giao nhận ngọai thương tại công ty U & I Nguyễn Tuyết Trinh 01QT135  
123 125 658.401 B1 Áp dụng 5 S vàp phân xưởng 5 công ty lâm sản xuất nhập khẩu tổng hợp BD (Genimex corp) Võ Thanh Phúc 01QT095  
124 126 658.401 B2 Áp dụng 5 S vàp phân xưởng 5 công ty lâm sản xuất nhập khẩu tổng hợp BD (Genimex corp) Võ Thanh Phúc 01QT095  
125 127 658.401 B3 Áp dụng 5 S vàp phân xưởng 5 công ty lâm sản xuất nhập khẩu tổng hợp BD (Genimex corp) Võ Thanh Phúc 01QT095  
126 128 658.8 B1 Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh họat động marketing Ng Từ Phong Linh 01QT056  
127 129 658.8 B2 Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh họat động marketing Ng Từ Phong Linh 01QT056  
128 130 658.8 B3 Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh họat động marketing Ng Từ Phong Linh 01QT056  
129 131 658.8 B1 Một số giải pháp marketing nhằm thu hút vốn đầu tư tại công ty liên doanh KCN Việtnam – Singapore (VSIP) Cao Thị Diệu Phương 01QT088  
130 132 658.8 B2 Một số giải pháp marketing nhằm thu hút vốn đầu tư tại công ty liên doanh KCN Việtnam – Singapore (VSIP) Cao Thị Diệu Phương 01QT088  
131 133 658.8 B3 Một số giải pháp marketing nhằm thu hút vốn đầu tư tại công ty liên doanh KCN Việtnam – Singapore (VSIP) Cao Thị Diệu Phương 01QT088  
132 134 382.6 B1 Các giải pháp tổ chức đẩy mạnh xuất khẫu sang thị trường Mỹ tại công ty Genimex Phạm Thị Kim Phượng 01QT086  
133 135 382.6 B2 Các giải pháp tổ chức đẩy mạnh xuất khẫu sang thị trường Mỹ tại công ty Genimex Phạm Thị Kim Phượng 01QT086  
134 136 382.6 B3 Các giải pháp tổ chức đẩy mạnh xuất khẫu sang thị trường Mỹ tại công ty Genimex Phạm Thị Kim Phượng 01QT086  
135 137 658 B1 Một số biện pháp hòan thiện hệ thống quản lý ở phân xưởng cơ khí công ty TNHH GTM Ng Thị Thanh Nga 01QT071  
136 138 658 B2 Một số biện pháp hòan thiện hệ thống quản lý ở phân xưởng cơ khí công ty TNHH GTM Ng Thị Thanh Nga 01QT071  
137 139 658 B3 Một số biện pháp hòan thiện hệ thống quản lý ở phân xưởng cơ khí công ty TNHH GTM Ng Thị Thanh Nga 01QT071  
138 140 382.7 B1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh xuật nhập khẩu tại công ty TM – XNK Thanh Lễ Nguyễn Thành Nhân 01QT075  
139 141 382.7 B2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh xuật nhập khẩu tại công ty TM – XNK Thanh Lễ Nguyễn Thành Nhân 01QT075  
140 142 382.7 B3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh xuật nhập khẩu tại công ty TM – XNK Thanh Lễ Nguyễn Thành Nhân 01QT075  
141 143 658.3 B1 Một số biện pháp góp phần hòan thiện công tác quản trị nhân sự tại phân xưởng GTM2 Lê Thanh Vẽ 01QT146  
142 144 658.3 B2 Một số biện pháp góp phần hòan thiện công tác quản trị nhân sự tại phân xưởng GTM2 Lê Thanh Vẽ 01QT146  
143 145 658.3 B3 Một số biện pháp góp phần hòan thiện công tác quản trị nhân sự tại phân xưởng GTM2 Lê Thanh Vẽ 01QT146  
144 146 658.401 B1 Một số đề xuất cho việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại nhà máy cao su Bù Chí trực thuộc tổng công ty Becamex (từ ISO 9000 phiên bản 1994 sang phiên bản 2000) Nguyễn Thị Thu Hồng 01QT033  
145 147 658.401 B2 Một số đề xuất cho việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại nhà máy cao su Bù Chí trực thuộc tổng công ty Becamex (từ ISO 9000 phiên bản 1994 sang phiên bản 2000) Nguyễn Thị Thu Hồng 01QT033  
146 148 658.401 B3 Một số đề xuất cho việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại nhà máy cao su Bù Chí trực thuộc tổng công ty Becamex (từ ISO 9000 phiên bản 1994 sang phiên bản 2000) Nguyễn Thị Thu Hồng 01QT033  
147 149 658.3 B1 Một số giải pháp hòan thiện bộ máy tổ chức tại công ty genimex Hùynh Kim Tiến 02QT067 2003
148 150 658.5 B1 Phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Tấn lợi Lê Ngọc Son Chuyên đề 2003
149 151 658.8 B1 Một số biện pháp hòan thiện công tác marketing tại công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Bình Dương Phan Ng Tố Uyên Chuyên đề 2003
150 152 658.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại công ty xăng dầu Sông Bé Trương Quốc Quuyền   2003
151 153 332.1 Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong việc cho vay tín dụng tại ngân hàng NN & phát triển nông thôn huyện Tân Uyên Lê Hùng Phương   2003
152 154 658.4 Phân tích họat động kinh doanh và một số giải pháp nhằm tăng doanh thu lợi nhuận tại công ty giấy Bình An Phạm Thị Thu Phượng 02QT047 2003
153 155 658.3 Hòan thiện bộ máy quản lý công ty xây lắp Bình Dương Đỗ Ngọc Chi 02QT005 2003
154 156 658.3 Một số biện pháp hòan thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp may mặc hàng xuất khẩu 3/2 Bàng Thế Anh   2003
155 157 658.4 Họach định nhu cầu gỗ và các mô hình cung ứng tại Genimex Độ Thị Danh   2003
156 158 658.4 Tình hình tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức lao động tại công ty khóang sản và xây dựng Bình Dương Trần Thị Hồng Loan 02QT033 2003
157 159 658.5 Một số biện pháp hòan thiện công tác quản trị sản xuất tại phân xưởng 5 công ty sổ số kiến thiết – dịch vụ Bình Dương Hồ Trần Thu Nguyệt 02QT040 2003
158 160 382.6 Phân tích họat động kinh doanh xuất khẩu và những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều nhân tại công ty TNHH tòan lợi (Tolimexco) Lâm Thanh Tòan 02QT070 2003
159 161 658.84 Những giải pháp hòan thiện họat động marketing xuất khẩu tại công ty Becamex Lê Chí Thiện 02QT060 2003
160 162 382.6 Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều nhân tại công ty thương mại XNK Thanh Lễ Lý Thiện Thái 02QT059 2003
161 163 382.6 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu và các giải pháp  hòan thiện tại đơn vị CTTNHH Tòan Lợi Nguyễn Thị Kim Thanh 02QT058 2003
162 164 382.6 Phân tích tình hình họat động xuất khẩu và các biện pháp  đẩy mạnh xuất khẩu của công ty TM XNK Thanh Lễ Nguyễn Thanh Tâm 02QT057 2003
163 165 658.1 Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn tại đơn vị công ty TNHH Tòan Lợi Hùynh Thị Bảo Sương 02QT054 2003
164 166 658.8 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa họat động marketing của công ty đường Bình Dương Nguyễn Anh Khoa 02QT089 2003
165 167 658.4 Phân tích tình hình họat động công ty thương mại đầu tư phát triển Becamex Đặng Thiên Đức 02QT088 2003
166 168 382.6 Phân tích quá trình đàm phán – ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty TM – XNK Thanh Lễ Lại Thái Hòa 02QT087 2003
167 169 658.4 Định hướng  chiến lược kinh doanh cho công ty Jujico – Việt nam Thái Văn Nga 02QT086 2003
168 170 382.6 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cao su tại công ty cao su Dầu Tiếng Trần L. T. tuyết Nhung 02QT042 2003
169 171 658.3 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của xí nghiệp nước đá và cơ điện 3/2 – những giải pháp nâng cao Lê Hồng Nhung 02QT041 2003
170 172 658.8 Phân tích doanh thu bán hàng và lợi nhuận tiêu thụ của công ty lương thực tòan thành và những giải pháp gia tăng Nguyễn Thị Bích Nga 02QT037 2003
171 173 658.1 Phân tích thực trạng sử dụng vốn tại công ty Becamex và những giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn Vũ Khánh Mạnh 02QT036 2003
172 174 382 Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giao nhận hàng tại công ty TNHH thực phẩm Dân Ôn Liêu Kim Lai 02QT031 2003
173 175 382 Những giải pháp nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanhXNK hạt điều tại công ty Tolimexco Nguyễn Quang Lâm 02QT030 2003
174 176 658.8 Một số giải pháp hòan thiện công tác marketing quốc tế o công ty becamex Vượng Đạt Đăng Khoa 02QT027 2003
175 177 690.83 B1 Chung cư lô C, 23-49 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.TB Tư Phương Nam 04XD059 2006
176 178 658.1 Phân tích tình hình tài chính để góp phần nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty cổ phần tấn Lợi Lê Thị Thanh Huyền 02QT025 2003
177 179 382 Một số giải pháp nâng cao hiệu qủa họat động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Vina tarpaulin Lê Ngọc Hường 02QT023 2003
178 180 382 Một số giải pháp nâng cao hiệu qủa kinh doanh XNK tại công ty TM-XNK Thanh Lễ Đòan Thanh Hòang 02QT020 2003
179 181 658 Phân tích tình hình tài chính – những giải pháp nâng cao hiệu qủa họat động kinh doanh  Nguyễn Thanh Hà 02QT016 2003
180 182 658 Phân tích hiệu qủa họat động kinh doanh của công ty xăng dầu Sông Bé Phan Thị Hồng Hạnh 02QT014 2003
181 183 658 Một số giải pháp nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận tại công ty cổ phần Tấn Lợi Lê Thị Lan Anh 02QT001 2003
182 184 382 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh của công ty TNHH Tòan Lợi Võ Ngọc Diệp 02QT008 2003
183 185 382 Tổ chức đàm phán ký kết và thực hiện hợp đp62ng XK tại công ty thương mại XNK Như Ngọc – những giải pháp hòan thiện Hồ Thị Thanh Dung 02QT010 2003
184 186 382.6 Giải pháp đẩy mạnh XK sản phẩm gỗ và qui trình làm thủ tục hải quang hàng hóa XNK tại công ty lâm sản XNK tổng hợp Bình Dương Hùynh Thị Thúy Uyên   2003
185 187 658 Tìm hiểu tình hình họat động kinh doanh tại công ty xăng dầu Hồ Văn Thành 02QT112 2003
186 188 658.8 Xây dựng chiến lược marketing trong họat động ngọai thương của công ty XNK Thủy sản Minh Hải (seaprimexco) Văn Phú Niệm 02QT 2003
187 189 382 Quy trình họat động dịch vụ ngọai thương và XNK tại công ty U & I Đỗ Thanh Nhã   2003
188 190 657.7 Các giải pháp hòan thiện mô hình gia công may mặc XNK tại công ty Thomas Hill Vinn Nguyễn Văn Hải 01QT021 2003
189 191 657.7 Không xác định Bùi Thế Hải 01QT021 2003
190 192 382.1 Tổ chức và thực hiện nghiệp vụ thanh tóan quốc tế tại công ty thương mại đầu tư và phát triển Phạm Viết Yên 02QT085 2003
191 193 658.5 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa họat động sản xuất tại xí nghiệp mộc mỹ nghệ XK I (hòang gia cát tường) Trần Thị Kim Xuyến 02QT084 2003
192 194 658.32 Một số biện pháp hòan thiện công tác tổ chức tiền lương tại công ty cổ phần SXKD XNK Tấn Lợi Trịnh Thị Thúy Vân 02QT079 2003
193 195 658 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tại công ty Vision Vina Trần Thị Tuyết 02QT077 2003
194 196 658.8 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa họat động marketing của công ty đường Biên Hòa Nguyễn Thanh Tuấn 02QT075 2003
195 197 382.6 Các giải pháp tổ chức đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại công ty TNHH Tòan Lợi Hùynh Cao Tuấn 02QT071 2003
196 198 658.5 Giải pháp nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại công ty khóang sản và xây dựng tỉnh Bình Dương Bùi Quốc Trung 02QT073 2003
197 199 382.6 Các giải pháp hòan thiện qui trình đàm phán ký kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty TNHH Thắng Lợi Thượng Văn Trí 02QT071 2003
198 200 382.6 Tổ chức đàm phán thực hiện ký kết hợp đồng xuất khẩu tại tổng công ty cao su Việt Nam Nguyễn Trường Tiến 02QT069 2003
199 201 658.5 Họat động sản xuất kinh doanh và những giải pháp nâng cao hiệu qủa tại công ty khai thác và XK khóang sản Bình Dương Nguyễn Phùng Mai Thy 02QT066 2003
200 202 658.15 Tình hình sử dụng vốn và các giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty TNHH Tòan Lợi Phan Thị Phương Thủy 02QT065 2003
201 203 658.3 Đào đạo và phát triển nguồn nhân lực … 3/2 Đòan Thanh Hoa 01QT031 2002
202 204 657.48 Các biện pháp nâng cao …. Bình dương Lê Tấn Tài 01QT109 2002
203 205 658.3 Quản lý nguồn nhân lực Ng. Thị Kh. Mỹ 01QT066 2002
204 206 382.6 Tổ chức thực hiện … xuất khẩu bằng đường biển Võ Thanh Vân 01QT144 2002
205 207 658.3 Một số giải pháp …. Bình Dương Hùynh Như Thu 01QT119 2002
206 208 658.5 Một số biện pháp .. điện tử Partsnic Lê Minh Phương 01QT090 2002
207 209 658.5 Tình hình họat động … bình Dương (genimex) Bùi Thị Aùnh Thảo 01QT114 2002
208 210 658.5 Hòan thiện công tác … Minh Long II Trần Thị Ngọc Dung 01QT001 2002
209 211 658.3 Một số biện pháp … CTTNHH Sao Mai Phạm Tấn Phụng 01QT094 2002
210 212 658.3 Họat động … CTTNHH – TM Thiên Phú Vương Mỹ Dung 01QT014 2002
211 213 658.321 Phân tích tiền lương … Bình dương Vương Thị C. Hồng 01QT 2002
212 214 382 Phân tích tình hình … Tấn lợi Nguyễn Thanh Lâm 01QT051 2002
213 215 658.84 Tình hình phân phối sản phẩm … Dân Oân Đòan T. H. Duyên 01QT017 2002
214 216 658.84 Một số biện pháp …. CTTNHHTM và DV Đại Phú Nguyễn Khắc Duy 01QT015 2002
215 217 658.152 Một số biện pháp … huyện Phước Long La Lan Phương 01QT089 2002
216 218 658.5 B1 Lựa chọn sản phẩm … Hiệp Sanh Nguyễn T.T. Tiên 01QT 2002
217 219 658.5 B2 Lựa chọn sản phẩm … Hiệp Sanh Nguyễn T.T. Tiên 01QT 2002
218 220 658.5 B3 Lựa chọn sản phẩm … Hiệp Sanh Nguyễn T.T. Tiên 01QT 2002
219 221 658.401 Nghiên cứu chiến lược kinh doanh Hòang Dương Anh 01QT002 2002
220 222 658.5 Một số biện pháp … Trảng Bom Trần Duy Phương 01QT 2002
221 223 658.4 Một số biện pháp … lĩnh vực xây dựng Nguyễn Bạc Tấn 01QT105 2002
222 224 658 Tình hình họat kinh doanh …. Hoc Môn Phạm Thị Kim Liên 01QT051 2002
223 225 382.6 Tổ chức đàm phán … Bình Dương Lê Kim Phượng 01QT 2002
224 226 382.6 Quy trình thực hiện hợp đồng … CTTNHH Hòang gia cát tường Ninh Thị Hồng Hạnh 01QT019 2002
225 227 658.15 Tình hình sử dụng vốn … Bình Dương Nguyễn Ngọc Hà 01QT020 2002
226 228 658.4 Quản lý XNK … công nghiệp tỉnh Bình Dương Võ Phi Hùng 01QT042 2002
227 229 658.4 Quản lý đầu tư … khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Nguyễn Khánh Hùng 01QT041 2002
228 230 382.6 Họat động xuất khẩu … giải pháp Ng. Thị kim Dung 01QT010 2002
229 231 658.15 Các biện pháp … Bình Dương Ng. Văn Bình 01QT006 2002
230 232 382.6 Tổ chức thựoc hiện … công ty tấn lợi Nguyễn Th. Quang 01QT097 2002
231 233 658.8 Nghiên cứu chiến lược marketing CTTNHH TP Dân Oân Nguyễn Mạnh Phong 01QT084 2002
232 234 657.48 Phương hướng ….. sân golf palm Song Bé  Trần Trọng Ý 01QT 2002
233 235 658.1 Một số giải pháp … tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Hải 01QT023 2002
234 236 382 Tình hình XNK … CTTMXNK Thanh Lễ Nguyễn H. Anh 01QT003 2002
235 237 658.4 Những giải pháp … công nghiệp Bình Dương Hùynh Ngọc Nga 01QT070 2002
236 238 658.15 Hiệu qủa sử dụng …. CTCTN Bình dương Ng. H. B. Huyên 01QT100 2002
237 239 658.3 Phân tích… một số biện pháp hòan thiện Vương K. Huyên 01QT043 2002
238 240 382.7 Tổ chức đàm phán …. Công ty HTICO Ng. T. T. Thu 01QT121 2002
239 241 658.8 Phương pháp văn phòng … Hạ Đan Ng. T. X. Trang 01QT132 2002
240 242 658.6 Nghiên cứu quá trình …. Công ty cường phát Lê Thị M. Thy 01QT126 2002
241 243 382.7 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Ng Bình Dương 01QT009 2002
242 244 658.4 Chuyển đổi phương thức … becamex B.D Phạm T. T. Thảo 01QT115 2002
243 245 658.4 Hiệu qủa áp dụng … CTTNHH Minh Long I Hùynh Th. Khiêm 01QT046 2002
244 246 382 Quy trình khai hải quang Phan Minh Sang 01QT103 2002
245 247 658.1524 Tình hình vay , sử dụng vốn … Bình Dương Lê Thanh Phong 01QT083 2002
246 248 658.48 Phân tích … Co. LTD Trần T. T. Lý 01QT063 2002
247 249 658.1 Phân tích tài chính và  … Bình Dương Ng Thị Hương 01QT037 2002
248 250 382.7 Tình hình xuất nhập khẩu… Hòang Gia cát tường Trần Minh Tòan 01QT129 2002
249 251 657.42 Kế tóan tập hợp  … giá thành sản phẩm N. T. H. Đào 01QT069 2002
250 252 658.5 Một số giải pháp … Trảng Bom Ng. Xuân Hải 01QT 2002
251 253 658.5 Một số giải pháp  … Bình dương H.T.T Tuyền 01QT142 2002
252 254 658.5 Góp phần đẩy mạnh … Thắng lợi (vico) Bùi Hữu Thanh 01QT110 2002
253 255 382.7 Tìm hiểu họat động … Thanh lễ Phạm Duy Quang 01QT096 2002
254 256 382.3 Một số phương pháp … 3/2 Hùynh Hạo Chan 01QT007 2002
255 257 658.4 Một số biện pháp … năm 2003 Ng. Minh Hiếu 01QT030 2002
256 258 658.48 Phân tích tình hình … Tấn Lợi Ng T. Ngọc Dung 01QT 2002
257 259 658.32 Một số vấn đế …. Tấn Lợi Kiều Thị Vẹn 01QT 2002
258 260 382.7 Báo cáo … Co. LTD Ng Ngọc Duy 01QT016 2002
259 261 382.7 Tìm hiểu … Thanh Lễ Phạm Duy Quan 01QT096 2002
260 262 382.3 Quy trình thực hiện …. Co, LTD Lê Ng. Hồng Phong 01QT130 2002
261 263 658.15 Phân tích … Bình Dương Ng. Thị kim Ngân   2002
262 264 658.15 Phân tích … Bình Dương Lê Hùng Minh 01QT065 2002
263 265 382.5 Phân tích … Thanh lễ Vương Mộng Kiều 01QT049 2002
264 266 330.9 Qúa trình xây dựng …. Bình dương Trần Hòang Tuấn 01QT139 2002
265 267 382.7 Một số biện pháp … Becamex Đinh Công Viên 01QT147 2002
266 268 658.8 Nghiên cứu chiến lược marketing …. Việt hương Ng. Duy Lâm 01QT050 2002
267 269 658.4 Các giải pháp …. CTTNHH GTM Trần Hòang Anh Thư 01QT117 2002
268 270 382.6 Tình hình sx – xuất khẩu … CTXNK Thanh lễ Cao Quang Thái 01QT113 2002
269 271 330.91 Định hường đến … 2010 Ng. Tấn Lực 01QT 2002
270 272 658.3 Tình hình cơ cấu … Bình Dương Tr. Thị Thanh Nga 01QT072 2002
271 273 658.4 Những giải pháp … tân Tạo Hùynh Quốc Khánh 01QT 2002
272 274 658.5 Phân tích … CTTNHH GTM Tô Ng. Bảo Khanh 01QT045 2002
273 275 658 Sự phát triển … hiện đại hóa Nguyễn Ngọc Sang 01QT 2002
274 276 658 Quản trị rủi ro … CTVINALIMEX Hùynh Thị Ngọc Lan 01QT052 2002
275 277 658.15 Phân tích … tỉnh Bình Dương Trương Ngọc Hợp 01QT035 2002
276 278 658.8 Kỹ thuật bán hàng …. Bình Nhâm Nguyễn Xuân Trường 01QT136 2002
277 279 382.7 Qúa trình thực hiện …. Cường Phát Nguyễn Thị Thu 01QT120 2002
278 280 385.6 Phân tích tình hình …. Tấn lợi Trần Thị Thu 01QT125 2002
279 281 382.7 Đàm phán, ký kết … tấn lợi Bùi Thị Ngọc Thủy 01QT123 2002
280 282 382.7 Nghiệp vụ về … xuất nhập khẩu Trương Thị H. Mai 01QT064 2002
281 283 382.6 B1 Thực trạng xuất khẩu … CTTNHH Minh Sơn Ng. S. Ng Hạnh 02QT012 2003
282 284 382.6 B2 Thực trạng xuất khẩu … CTTNHH Minh Sơn Ng. S. Ng Hạnh 02QT012 2003
283 285 382.6 B3 Thực trạng xuất khẩu … CTTNHH Minh Sơn Ng. S. Ng Hạnh 02QT012 2003
284 286 658.5 B1 Họach định chiến lược ….. 3/2 Ng. Thị Lan Trinh 02QT072 2003
285 287 658.5 B2  Họach định chiến lược ….. 3/2 Ng. Thị Lan Trinh 02QT072 2003
286 288 658.5 B3 Họach định chiến lược ….. 3/2 Ng. Thị Lan Trinh 02QT072 2003
287 289 382.6 Các giải pháp … Thanh Lễ Lý Thiện Thái 02QT059 2003
288 290 658.7 B1 Hòan thiện công ty … Genimex Đỗ Thị Danh 02QT007 2003
289 291 658.7 B2  Hòan thiện công ty … Genimex Đỗ Thị Danh 02QT007 2003
290 292 658.7 B3 Hòan thiện công ty … Genimex Đỗ Thị Danh 02QT007 2003
291 293 658.4 B1 Phân tích …. Thuận An, Tỉnh Bình Dương Ng. Th. Th. Hằng 02QT011 2003
292 294 658.4 B2 Phân tích …. Thuận An, Tỉnh Bình Dương Ng. Th. Th. Hằng 02QT011 2003
293 295 658.4 B3 Phân tích …. Thuận An, Tỉnh Bình Dương Ng. Th. Th. Hằng 02QT011 2003
294 296 658.15 B1 Một số giải pháp  … Bình Dương Hòang Thị Hà 02QT015 2003
295 297 658.15 B2 Một số giải pháp  … Bình Dương Hòang Thị Hà 02QT015 2003
296 298 658.15 B3 Một số giải pháp  … Bình Dương Hòang Thị Hà 02QT015 2003
297 299 382.6 B 2 Các giải pháp ….. Thanh Lễ Lý Thiện Thái 02QT059 2003
298 300 382.6 B3 Các giải pháp ….. Thanh Lễ Lý Thiện Thái 02QT059 2003
299 301 382.6 B1 Phân tích … tòan Lợi Lâm Th. Tòan 02QT070 2003
300 302 658.4 B1 Những giải pháp Bình Dương Hùynh T.Th. Vân 02QT078 2003
301 303 658.4 B2 Những giải pháp Bình Dương Hùynh T.Th. Vân 02QT078 2003
302 304 658.4 B3 Những giải pháp Bình Dương Hùynh T.Th. Vân 02QT078 2003
303 305 382.6 B2 Phân tích … tòan Lợi Lâm Th. Tòan 02QT070 2003
304 306 382.6 B3 Phân tích … tòan Lợi Lâm Th. Tòan 02QT070 2003
305 307 382.6 B1 Phân tích …. Thanh Lễ Ng. Th. Tâm 02QT057 2003
306 308 382.6 B2 Phân tích …. Thanh Lễ Ng. Th. Tâm 02QT057 2003
307 309 382.6 B3 Phân tích …. Thanh Lễ Ng. Th. Tâm 02QT057 2003
308 310 658.3 B1 Một số giải pháp …. genimex Hùynh K. Tiến 02QT067 2003
309 311 658.3 B2 Một số giải pháp …. genimex Hùynh K. Tiến 02QT067 2003
310 312 658.3 B3 Một số giải pháp …. genimex Hùynh K. Tiến 02QT067 2003
311 313 332.7 B1 Họat động tín dụng … Bình Dương Tạ N. L. Anh 02QT004 2003
312 314 332.7 B2 Họat động tín dụng … Bình Dương Tạ N. L. Anh 02QT004 2003
313 315 332.7 B3 Họat động tín dụng … Bình Dương Tạ N. L. Anh 02QT004 2003
314 316 382.6 B Tổ chức thực hiện …. Hòan thiện Ng. T. K. Thanh 02QT058 2003
315 317 658.5 B1 Một số biện pháp … Bình Dương Hồ Tr. Thu Nguyệt 02QT046 2003
316 318 658.5 B2 Một số biện pháp … Bình Dương Hồ Tr. Thu Nguyệt 02QT046 2003
317 319 658.5 B3 Một số biện pháp … Bình Dương Hồ Tr. Thu Nguyệt 02QT046 2003
318 320 382.6 B1 Phân tích … công ty Genimex H. Th. Phượng 02QT046 2003
319 321 382.6 B2 Phân tích … công ty Genimex H. Th. Phượng 02QT046 2003
320 322 382.6 B3 Phân tích … công ty Genimex H. Th. Phượng 02QT046 2003
321 323 658.5 B1 Những giải pháp … đến năm 2010 Dương H. Vũ 02QT083 2003
322 324 658.5 B2 Những giải pháp … đến năm 2010 Dương H. Vũ 02QT083 2003
323 325 658.5 B3 Những giải pháp … đến năm 2010 Dương H. Vũ 02QT083 2003
324 326 382 Hòan thiện công tác … công ty TNHH U & I Nguyễn T. Trinh 02QT135 2003
325 327 658 Một số biện pháp … TNHH GTM Ng. T. Th. Nga 02QT071 2003
326 328 658.15 Một số giải pháp … V-S ( VSIP) Cao Thị Th. Dương 01QT088 2003
327 329 658.8 Một số giải pháp … Thắng lợi Võ Th. Phương 01QT093 2003
328 330 658.4 Aùp dụng 5S … Bình Dương Võ Thanh Phúc 01QT095 2003
329 331 658.1 Tổ chức lọai doanh nghiệp .. điển hình Ng. Th. D. Hiền 01QT028 2003
330 332 658 B1 Một số giải pháp … gốm GTM2 Ng. Ngọc Hương 01QT082 2003
331 333 658 B2 Một số giải pháp … gốm GTM2 Ng. Ngọc Hương 01QT082 2003
332 334 658 B3 Một số giải pháp … gốm GTM2 Ng. Ngọc Hương 01QT082 2003
333 335 658.4 B1 Tình hình họat động ….. Hòang Gia cát tường Ong Kim Loan 01QT059 2003
334 336 658.4 B2 Tình hình họat động ….. Hòang Gia cát tường Ong Kim Loan 01QT059 2003
335 337 658.4 Một số đề xuất cho việc …. Becamex Ng. T. Th. Hồng 01QT033 2003
336 338 690.821 B1 TT thương mại và giao dịch Lý Thường Kiệt Võ Văn Âu 03XD151 2006
337 339 690.83 AB1 Chung cư 91B, Tp. Cần Thơ Lê T. Th. Hương 04XD217 2006
338 340 690.83 AB1 Chung cư 91B, Tp. Cần Thơ Lê T. Th. Hương 04XD217 2006
339 341 690.83 B1 Chung cư lô C, 23-49 ĐTHoàng, P.3, Q.TB Ng. Đăng Khôi 04XD085 2006
340 342 690.83 B1 Chung cư Linh Đông Phan Tuấn Kiệt 04XD027 2006
341 343 690.83 BB1 Chung cư Bình Đăng Ng. Phạm Q. Trúc 04XD180 2006
342 344 690.83 AB1 Chung cư Bình Đăng Ng. Phạm Q. Trúc 04XD180 2006
343 345 690.83 B1 Chung cư Gò Công Tiền Giang Nguyễn Đức Khoa 04XD025 2006
344 346 690.83 B1 Chung cư Khang Thịnh Ng. Thanh Liêm 04XD031 2006
345 347 690.523 B1 Cao ốc văn phòng 210, Hai Bà Trưng Đặng Văn Xuân 04XD140 2006
346 348 690.83 B1 Chung cư lô C, 92 hộ Lưu Đình Dương 04XD160 2006
347 349 690.523 B1 Cao ốc văn phòng 210, Hai Bà Trưng Phan Tâm 04XD099 2006
348 350 690.83 B1 Chung cư Nguyễn Tri Phương Q.10 Ng. Trọng Toàn 03XD036 2006
349 351 690.83 B1 Chung cư Nguyễn Siêu Trương Th. Liêm 04XD032 2006
350 352 690.83 B1 Nhà ở tập thể cao cấp Võ Đình Hải 04XD019 2006
351 353 690.73 B1 Nhà C4, ĐH bách khoa Tp.HCM Trần Văn Cường 04XD146 2006
352 354 690.83 B1 Chung cư A4 Phan Xích Long Ng Xuân Vỹ 04XD117 2006
353 355 690.523 B1 Cao ốc văn phòng 170 Hai Bà Trưng Ng. Thành Lai 04XD029 2006
354 356 690.83 BB1 Chung cư Thị Nghè Ng. Thanh Tùng 04XD187 2006
355 357 690.83 AB1 Chung cư Thị Nghè Ng. Thanh Tùng 04XD187 2006
356 358 658.8 Nghiên cứu … thực trạng và nhu cầu Trịnh Th. Th. Hồng 01QT 2003
357 359 382.6 B1 Phân tích … công ty lâm sản và XNK THBD Trịnh Xuân Định 01QT081 2003
358 360 382.6 B2 Phân tích … công ty lâm sản và XNK THBD Trịnh Xuân Định 01QT081 2003
359 361 382.7 Một số giải pháp …. Thanh Lễ Ng. Thành Nhân 01QT075 2003
360 362 658.3 Một số biện pháp … GTM2 Lê Thanh Vẽ 01QT146 2003
361 363 382.6 Một số giải pháp …. Becamex Đỗ Th. Ng. Dung 01QT011 2003
362 364 382.6 Các giải pháp ...... GeNiMex Phan Th. K. Phượng 01QT086 2003
363 365 658.562 B2 Thiết kế hệ thống … IQC Cao Việt Hiếu Thạc sỹ 2003
364 366 658.562 B3 Thiết kế hệ thống … IQC Cao Việt Hiếu Thạc sỹ 2003
365 367 690.85 AB1 Khách sạn Hoa Trang (Dĩ An, Bình Dương) – Th M Lê Đặng Dũng 01XD011 2002
366 368 690.85 B B1 Khách sạn Hoa Trang (Dĩ An, Bình Dương) – Phụ L Lê Đặng Dũng 01XD011 2002
367 369 690.83 A B1 Chung cư Lý Thường Kiệt Q10-Tp. HCM – ThM Nguyễn Văn Hảo 01XD016 2002
368 370 690.83 B B1 Chung cư Lý Thường Kiệt Q10-Tp. HCM – Ph L Nguyễn Văn Hảo 01XD016 2002
369 371 690.73 A B1 Trường Đại Học Dân Lập Hồng Bàng – Th M Huỳnh Ng.B Kiệt 01XD031 2002
370 372 690.73 B B1 Trường Đại Học Dân Lập Hồng Bàng – Ph L Huỳnh Ng.B Kiệt 01XD031 2002
371 373 690.83 B1 Chung cư Cầu Bông mẫn nhà C, P13, Q.BT, Tp. HCM  Đỗ Quang Nhật Trường 02XD055 2003
372 374 690.83 A B1 Nhà ở cán bộ – công nhân viên công ty URBYZ (Khu công nghiệp Nhơn Trạch – Đồng Nai) – Th M Nguyễn Ngọc Thanh Thoại 02XD050 2003
373 375 690.83 B B1 Nhà ở cán bộ – công nhân viên công ty URBYZ (Khu công nghiệp Nhơn Trạch – Đồng Nai) – Ph L Nguyễn Ngọc Thanh Thoại 02XD050 2003
374 376 690.523 B1 Trụ sở xây dựng tỉnh bến tre Phan Thành Trung 01XD064 2002
375 377 690.83 B1 Chung cư sĩ quan sân bay Nguyễn Châu Báu 02XD002 2003
376 378 690.85 B1 Khách sạn Thái Bình Dương Ng Hồng Đ. Khoa 01XD071 2003
377 379 690.83 B1 Chung cư lô C – 49 Đinh Tiên Hoàng P3, Q.BT, Tp. HCM Nguyễn Văn Vũ U2XD065 2003
378 380 690.54 B1 Cơ sở điều hành sản xuất Nguyễn Minh Đức 01XD044 2003
379 381 690.83 B1 Chung cư 14A lạc Long Quân, khu qui hoạch dân cư P15, Q.11, Tp. HCM Đào Thanh Phúc 02XD031 2003
380 382 690.83 B1 Chung cư Kỳ Đồng Ng. Thành Vinh 01XD072 2002
381 383 690.83 B1 Chung cư A4 Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận Đặng Thất Sơn 02XD038 2003
382 384 690.83 A B1 Chung cư Lý Thường Kiệt – Th M Thượng Hòa Hội 01XD019 2003
383 385 690.83 B B1 Chung cư Lý Thường Kiệt – Ph L Thượng Hòa Hội 01XD019 2003
384 386 690.521AB1 Ngân hàng siêu thị Bắc Á – Th M Ng. Thanh Nhựt 02XD028 2003
385 387 690.521BB1 Ngân hàng siêu thị Bắc Á – Th M Ng. Thanh Nhựt 02XD028 2003
386 388 690.83 A B1 Chung cư 8 tầng – Th M Ng. Trường Vỹ 02XD066 2003
387 389 690.83 B B1 Chung cư 8 tầng – Ph L Ng. Trường Vỹ 02XD066 2003
388 390 690.83 B1 Chung cư 16/9 Kỳ Đồng, Q.3, Tp. HCM Trần Hoài Phương 01XD077 2002
389 391 690.83 B1 Chung cư 8 tầng cháng ngĩa Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương Nguyễn Hoàng Khánh 02XD018 2003
390 392 690.83 A B1 Chung cư 270 Lý Thường Kiệt – Th M Hồ Minh Tân 01XD053 2002
391 393 690.83 B B1 Chung cư 270 Lý Thường Kiệt – Ph L Hồ Minh Tân 01XD053 2002
392 394 690.85 A B1 Khách sạn Hoa Trang tỉnh Bình Dương – Th M Chiến Hoàng Dương 01XD008 2002
393 395 690.85 B B1 Khách sạn Hoa Trang tỉnh Bình Dương – Ph L Chiến Hoàng Dương 01XD008 2002
394 396 690.551A B1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa – Th M Ngô Trung Tín 01XD060 2002
395 397 690.551B B1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa – Ph L Ngô Trung Tín 01XD060 2002
396 398 690.83 A B1 Chung cư 242 – 244 Phan Văn Khỏe – Th M Ng. Quang Thụy 01XD059 2002
397 399 690.83 B B1 Chung cư 242 – 244 Phan Văn Khỏe – Ph L Ng. Quang Thụy 01XD059 2002
398 400 690.524 B1 Ngân hàng đầu tư và phát triển BR - VT Phan Minh Khải 02XD017 2003
399 401 690.523A B1 Cao ốc văn phòng cho thuê – Th M Nguyễn Văn Cảnh 01XD003 2002
400 402 690.523B B1 Cao ốc văn phòng cho thuê – Ph L Nguyễn Văn Cảnh 01XD003 2002
401 403 690.83 A B1 Chung cư 8 tầng tỉnh Bình Dương Quách Kiến Vĩ 01XD074 2002
402 404 690.83 B B1 Chung cư 8 tầng tỉnh Bình Dương Quách Kiến Vĩ 01XD074 2002
403 405 690.83 A B1 Chung cư Ngô Tất Tố P.19, Q. BT, Tp.HCM – Th M Phạm Tuấn Kiệt 01XD079 2002
404 406 690.83 B B1 Chung cư Ngô Tất Tố P.19, Q. BT, Tp.HCM – Ph L Phạm Tuấn Kiệt 01XD079 2002
405 407 690.83 A B1 Chung cư miếu nổi Q. Bình Thạnh, Tp.HCM – Th M Đỗ Văn Hùng 01XD025 2002
406 408 690.83 B B1 Chung cư miếu nổi Q. Bình Thạnh, Tp.HCM – Ph L Đỗ Văn Hùng 01XD025 2002
407 409 690.523A B1 Cao ốc văn phòng Montana – Th M Từ T. Thu Hồng 01XD021 2002
408 410 690.523B B1 Cao ốc văn phòng Montana – Ph L Từ T. Thu Hồng 01XD021 2002
409 411 690.54 A B1 Cơ sở sản xuất – Th M Ng. Quốc Cường 01XD006 2002
410 412 690.54 B B1 Cơ sở sản xuất – Ph L Ng. Quốc Cường 01XD006 2002
411 413 690.83 A B1 Chung cư C9, 90 A Lý Thường Kiệt – Th M Võ Văn Hào 01XD015 2002
412 414 690.83 BB1 Chung cư C9, 90 A Lý Thường Kiệt – Th M Võ Văn Hào 01XD015 2002
413 415 690.79 B1 Nhà ở học viên trường đại học cảnh sát Bùi Văn Chúng 01XD063 2002
414 416 690.73 A B1 Khối học làm việc đại học Sư Phạm Tp.HCM –Th M Vũ Huy Hùng 01XD027 2003
415 417 690.73 B B1 Khối học làm việc đại học Sư Phạm Tp.HCM – Ph L Vũ Huy Hùng 01XD027 2003
416 418 690.83 A B1 Chung cư 242 – 244 Phan Văn Khỏe – Th M Ng. Quang Thành 01XD057 2003
417 419 690.83 B B1 Chung cư 242 – 244 Phan Văn Khỏe – Ph L Ng. Quang Thành 01XD057 2003
418 420 690.83 A B1 Chung cư Phan Văn Trị 336 / 1 Bis – Th M Hồ Quyết Thắng 01XD056 2003
419 421 690.83 B B1 Chung cư Phan Văn Trị 336 / 1 Bis – Ph L Hồ Quyết Thắng 01XD056 2003
420 422 690.83 B1 Chung cư lô D khu quy hoạch nhà ở P.19, Q. BT Lâm Cẩm Minh 01XD036 2003
421 423 690.85 B1 Khách sạn Giai Hy Ng Thanh Sơn 01XD050 2002
422 424 690.83 B1 Nhà ở căn hộ cao cấp Nguyễn Thế Vinh 01XD073 2002
423 425 690.513A B1 Trụ sở làm việc khối nhà nước tỉnh Đồng Nai – Th M Ng. Phương Nam 01XD037 2002
424 426 690.513B B1 Trụ sở làm việc khối nhà nước tỉnh Đồng Nai – Ph L Ng. Phương Nam 01XD037 2002
425 427 690.83 A B1 Nhà tập thể 6 tầng Q. Tân Bình, Tp. HCM – Th M Trần Văn Chánh 01XD004 2002
426 428 690.83 B B1 Nhà tập thể 6 tầng Q. Tân Bình, Tp. HCM –  Ph L Trần Văn Chánh 01XD004 2002
427 429 690.83 B1 Nhà ở cán bộ công nhân viên công ty Dương Tùng Lâm 01XD032 2002
428 430 690.83 A B1 Chung cư 8 tầng Q. Bình Thạnh – Th M Nguyễn Tất Hùng 01XD024 2002
429 431 690.83 B B1 Chung cư 8 tầng Q. Bình Thạnh – Ph L Nguyễn Tất Hùng 01XD024 2002
430 432 690.83 A B1 Chung cư Tân Qui Đông – Th M Tống Trường Xa 01XD076 2002
431 433 690.83 B B1 Chung cư Tân Qui Đông – Ph L Tống Trường Xa 01XD076 2002
432 434 690.523A B1 Trụ sở làm việc khu công nghiệp Sóng Thần – Th M Đặng Minh Lượng 01XD035 2002
433 435 690.523B B1 Trụ sở làm việc khu công nghiệp Sóng Thần – Ph L Đặng Minh Lượng 01XD035 2002
434 436 690.523A B1 Cao ốc văn phòng Tân Viễn Đông – Th M Trần Chính Nguyện 02XD024 2003
435 437 690.523B B1 Cao ốc văn phòng Tân Viễn Đông – Ph L Trần Chính Nguyện 02XD024 2003
436 438 690.83 A B1 Chung cư Phan Văn Trị – Th M Trần Kim Phượng 01XD047 2002
437 439 690.83 B B1 Chung cư Phan Văn Trị – Ph L Trần Kim Phượng 01XD047 2002
438 440 690.83 A B1 Chung cư Bình Đăng – Th M Nguyễn Khoa 02XD020 2003
439 441 690.83 B B1 Chung cư Bình Đăng – Ph L Nguyễn Khoa 02XD020 2003
440 442 690.51 B1 Tỉnh Ủy Bến Tre Vủ Hồng Hà 01XD014 2002
441 443 690.83 A B1 Nhà ở 7 tầng Hóc Môn TP.HCM – Th M Bùi Trương Biên 02XD003 2003
442 444 690.83 B B1 Nhà ở 7 tầng Hóc Môn TP.HCM – Ph L Bùi Trương Biên 02XD003 2003
443 445 690.85 B1 Khách Sạn Thái Bình Phạm Ngọc Tú 01XD068 2002
444 446 690.83 A B1 Nhà ở tập thể cao cấp Q.1 TP.HCM – Th M Dư Nguyễn Diễm Ngân 01XD004 2002
445 447 690.83 B B1 Nhà ở tập thể cao cấp Q.1 TP.HCM – Ph L Dư Ng Diễm Ngân 01XD004 2002
446 448 690.83 B1  Chung cư Bình Đăng Lê Công Trình 01XD001 2002
447 449 690.83 B1  Chung cư 8 tầng Nguyễn Thanh Tùng 01XD067 2003
448 450 690.524 B1  Trụ sở ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Nguyễn Anh Tuấn 01XD066 2002
449 451 690.83 B1  Chung cư lô C92 hộ Đinh Tiên Hoàng BT- TPHCM Đỗ Mạnh Khỏe 01XD030  2002
450 452 690.85 B1  Khách sạn Giai Hy - Khu qui hoạch dân cư F7 Q8 TP.HCM Bùi Văn Tuân 01XD078  2003
451 453 690.83 B1  Chung cư 16/9 Kỳ Đồng Trần Hoàng Phương 01XD077 2002
452 454 690.88 B1  CAO ỐC RSC (Công trình 17-19-21 Lý Tự Trọng) Phan Công Bình 01XD02  2002
453 455 690.83 A B1  Chung cư 151 Nguyễn Đình Chính – Th M Trần Văn Phê 01XD045  2002
454 456 690.83 BB1  Chung cư 151 Nguyễn Đình Chính – Ph L Trần Văn Phê 01XD045  2002
455 457 690.83 A B1  Chung cư 270 Lý Thường Kiệt – Th M Nguyễn Văn Tùng 02D060 2003
456 458 690.83 BB1  Chung cư 270 Lý Thường Kiệt – Ph L Nguyễn Văn Tùng 02D060 2003
457 459 690.74 A B1  TT đào tạo bồi dưỡng lao động hợp tác QT II– ThM Nguyễn Lương Tâm 01XD052  2002
458 460 690.74 B B1  TT đào tạo bồi dưỡng lao động hợp tác QT II– Ph L Nguyễn Lương Tâm 01XD052  2002
459 461 690.87 A B1  Căn hộ cho thuê: EME RALD SUITS – Th M Huỳnh Nhật Huyền Châu 02XD004  2003
460 462 690.87 B B1  Căn hộ cho thuê: EME RALD SUITS – Ph L Huỳnh Nhật Huyền Châu 02XD004  2003
461 463 690.83 A B1  Chung cư nam Bình Chánh – Th M Trần Đức Cường 01XD007  2002
462 464 690.83 B B1  Chung cư nam Bình Chánh – Ph L Trần Đức Cường 01XD007  2002
463 465 690.83 A B1  Chung cư A4 Phan Xích Long Q.PN TP.HCM–Th M Nguyễn Hữu Phúc 01XD048  2002
464 466 690.83 B B1  Chung cư A4 Phan Xích Long Q.PN TP.HCM–Ph L Nguyễn Hữu Phúc 01XD048  2002
465 467 690.58 B1  Công  ty FAFIM Việt Nam Vũ Thế Huy 01XD028  2002
466 468 690.83 B1  Chung cư phan xích long - Khu quy hoạch dân cư phường 2 & 7 Q.PN  Nguyển Đức Tuyển 01XD069  2003
467 469 690.523 B1  Trụ sở làm việ khu công nghiệp Sóng thần Trần Tâm Hiếu 01XD018  2003
468 470 690.83 B B1  Chung cư F7 Q8 TP.HCM – Ph L Phạm Tr Hồng Như 01XD042  2002
469 471 690.83 A B1  Chung cư F7 Q8 TP.HCM – Th M Phạm Tr Hồng Như 01XD042  2002
470 472 690.83 A B1 Chung cư Lô C 49 Đinh Tiên Hoàng F3 Q.BT–Th M Nguyễn Thành Tươi 01XD061  2002
471 473 690.83 B B1 Chung cư Lô C 49 Đinh Tiên Hoàng F3 Q.BT–Ph L Nguyễn Thành Tươi 01XD061  2002
472 474 690.83 B1  Chung cư 16/9 Kỳ Đồng Q3 TP.HCM Hà Thị Ngọc Hoan 01XD020  2002
473 475 690.83 B1  Chung cư Lô C Đinh Tiên Hoàng F3 Q.BT TP.HCM Nguyễn Thái Hậu 01XD013  2002
474 476 690.524 B1  Trụ sở ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Liêu Ánh Hoàng 01XD022  2003
475 477 690.83 B1  Chung cư Kỳ Đồng Q3 Tp.HCM Trần Hùnt 01XD026  2003
476 478 690.83 B1  Nhà ở tập thể cao cấp Nguyễn Hoàng Đồng 01XD043  2002
477 479 690.85 B1  Khách sạn Sài Gòn COURT Nguyễn Thị Lệ Dung 01XD010  2002
478 480 690.83 A B1  Chung cư cao tầng – Th M Nguyễn Trần Hà Vũ 01XD075  2002
479 481 690.83 B B1  Chung cư cao tầng – Ph L Nguyễn Trần Hà Vũ 01XD075  2002
480 482 690.79 B1 Ký túc xá trường trung học Xây Dựng 7 Nguyễn Hồng Phong 01XD046 2002
481 483 690.513 AB1 CT trụ sở làm việc khối nhà nước tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Hiệp 03XD012 2004
482 484 690.513 BB1 CT trụ sở làm việc khối nhà nước tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Hiệp 03XD012 2004
483 485 690.523 AB1 Sai gon Court Thái Vĩnh Viễn 03XD144 2004
484 486 690.523 BB1 Sai gon Court Thái Vĩnh Viễn 03XD144 2004
485 487 690.85 AB1 Khách sạn Hải Vân – TP. Đà Nẵng Hồ Đắc Bằng 03XD052 2004
486 488 690.85 BB1 Khách sạn Hải Vân – TP. Đà Nẵng Hồ Đắc Bằng 03XD052 2004
487 489 690.83 B1 Chung cư miếu nổi – P.3, Q.TB, Tp.hcm Nguyễn Ngọc Trang 03XD135 2004
488 490 690.523 B1 Cao ốc văn phòng Montana, Q1, Tp.hcm Ng Thị Thu Trang 03XD136 2004
489 491 690.85 AB1 Khách sạn Hải Va7n Tp. Đà Nẵng Nguyễn Phương Anh 03XD001 2004
490 492 690.85 BB1 Khách sạn Hải Va7n Tp. Đà Nẵng Nguyễn Phương Anh 03XD001 2004
491 0493  690.83 AB1 Nhà ở tập thể cao cấp Trẩn Kế Hiệp 03XD104 2004
492 0494  690.83 BB1 Nhà ở tập thể cao cấp Trẩn Kế Hiệp 03XD104 2004
493 0495  690.83 BB1 Chung cư : 270 Lý Thường Kiệt Uông Chiến Thắng 03XD130 2004
494 0496  690.83 AB1 Chung cư : 270 Lý Thường Kiệt Uông Chiến Thắng 03XD130 2004
495 0497  690.83 AB1 Chung cư : 270 Lý Thường Kiệt Trần Hoàng Mỹ  03XD019 2004
496 0498  690.83 BB1 Chung cư : 270 Lý Thường Kiệt Trần Hoàng Mỹ  03XD019 2004
497 0499  690.83 AB1 Chung cư : 270 Lý Thường Kiệt Nguyễn Thục Đoan  03XD023 2004
498 0500  690.83 BB1 Chung cư : 270 Lý Thường Kiệt Nguyễn Thục Đoan  03XD023 2004
499 0501  690.83 B1 Chung cư Miếu nổi Q.BT, Tp.hcm Nguyễn Quốc Nhiệm 03XD022 2004
500 0502  690.85 AB1 Khách sạn Sài Gòn Court Q.1, Tp.hcm Bùi Văn Tiệp 02XD052 2004
501 0503  690.85 BB1 Khách sạn Sài Gòn Court Q.1, Tp.hcm Bùi Văn Tiệp 02XD052 2004
502 0504  690.523 B1 Toà nhà văn phòng Hà Nội Trần Công Bằng 03Xd002 2004
503 0505  690.79 B1 Nhà khoa hóa trường ĐH tự nhiên Tp.hcm Dương Tr. T. X. Đài 03XD071 2004
504 0506  690.83 B1 Nhà ở tập thể cao cấp Q1, Tp.hcm Huỳnh Minh Tài 03XD080 2004
505 0507  690.83 B1 Chung cư  ADC 214 Đ. Biệt thự, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.hcm Lưu Tấn Khoa 03XD107 2004
506 0508  690.83 B1 Chung cư A4 Phan Xích Long Ng. Thụy Ng. Châu 03XD101 2004
507 0509  690.83 B1 Chung cư Phan Xích Long – Khu quy hoạch dân cư P2 và 7, Q. PN Từ Anh Tú 03XD092 2004
508 0510  690.83 AB1 Chung cư A4 Phan Xích Long – Khu quy hoạch dân cư P2 và 7, Q. PN Phạm Thị Quỳnh Nga 03XD117 2004
509 0511  690.83 BB1 Chung cư A4 Phan Xích Long – Khu quy hoạch dân cư P2 và 7, Q. PN Phạm Thị Quỳnh Nga 03XD117 2004
510 0512  690.83 B1 Chung cư 8 tầng khu quy hoạch Thị Nghề Tp.hcm Ouly Thị Diễm Trân 03XD146 2004
511 0513  690.83 B1 Chung cư Hùng Vuơng lô G Ng. Lê Thành Nhân 03XD121 2004
512 0514  690.83 B1 Chung cư quận  6 Nguyễn Ngọc Tiền 03XD134 2004
513 0515  690.83 B1 Chung cư A4 Phan Xích Long – Khu quy hoạch dân cư P2 và 7, Q. PN Mai Văn Tương 03XD045 2004
514 0516  690.83 AB1 Chung cư quy hoạch miếu nổi Q. BT, Tp.hcm Nguyễn Trọng Thùy 03XD033 2004
515 0517  690.83 BB1 Chung cư quy hoạch miếu nổi Q. BT, Tp.hcm Nguyễn Trọng Thùy 03XD033 2004
516 0518  690.83 AB1 Chung cư Bình Đăng Phan Gia Lộc 03XD110 2004
517 0519  690.83 BB1 Chung cư Bình Đăng Phan Gia Lộc 03XD110 2004
518 0520  690.83 B1 Chung cư 270 Lý Thường Kiệt Ng. C. Bảo Quốc 03XD127 2004
519 0521  690.83 AB1 Chung cư 270 Lý Thường Kiệt Đinh Hoàng Hải 03XD010 2004
520 0522  690.83 BB1 Chung cư 270 Lý Thường Kiệt Đinh Hoàng Hải 03XD010 2004
521 0523  690.524 B1 Ngân hàng đầu tư và phát triển bà Rịa Vũng tàu Trần Lệ Diễm 03XD055 2004
522 0524  690.85 B1 Khách sạn Hoàng Vũ– 265 P. Ngũ Lão, Q.1 Tp.hcm Nguuyễn Tú Anh 03Xd153 2004
523 0525  690.51 B1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long Phan T. Thuỳ Trang 03XD152 2004
524 0526  690.523 B1 Cao ốc RSC (Lý Tự Trọng, Tp.hcm) Nguyễn Minh Đức 01XD044 2004
525 0527  690.523 B1 Cao ốc văn phòng Fosco Trần Đăng Quang 03XD126 2004
526 0528  690.513 B1 Thiết kế nhà làm việc tỉnh ủy Bến Tre Dương Tiến Tài 03XD129 2004
527 0529  690.83 B1 Nhà cao cấp 9 tầng Q1, Tp.hcm Ng. Thanh Tuyến 02XD062 2004
528 0530  690.83 B1 Chung cư Bình Đăng : Tỉnh Bình Dương Trần Thị Bạch Mai 03XD067 2004
529 0531  690.83 B1 Chung cư lô C, 80 hộ: 23-49 ĐTH, P.3, Q. BT Đào Thanh Nhàn 03Xd122 2004
530 0532  690.83 B1 Chung cư cao tầng Nguyễn Thái Hậu 03XD013 2004
531 0533  690.83 B1 Chung cư 402 Hàm Tử Hồ Ng. Chí Nam 03XD015 2004
532 0534  690.83 B1 Chung cư 7 tầng khu quy hoạch miếu nổi Nguyễn Bá Minh 03XD112 2004
533 0535  358.3 B1 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác QT nguồn nhân lực tại công ty TM XNK Thành Lễ  Bùi Khiết Bá  03QT002 2004
534 0536  358.3 B2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác QT nguồn nhân lực tại công ty TM XNK Thành Lễ  Bùi Khiết Bá  03QT002 2004
535 0537  358.3 B3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác QT nguồn nhân lực tại công ty TM XNK Thành Lễ  Bùi Khiết Bá  03QT002 2004
536 0538  382.6 B1 Phân tích hoạt động XK và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh XK tại xí nghiệp tư doanh mỹ nghệ Kim Hưng Lê Mai Tấn Châu 03QT004 2004
537 0539  382.6 B2 Phân tích hoạt động XK và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh XK tại xí nghiệp tư doanh mỹ nghệ Kim Hưng Lê Mai Tấn Châu 03QT004 2004
538 0540  382.6 B3 Phân tích hoạt động XK và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh XK tại xí nghiệp tư doanh mỹ nghệ Kim Hưng Lê Mai Tấn Châu 03QT004 2004
539 0541  382.6 B1 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác XK tủ thờ Nhật Bản tại công ty GENIMEX Ng. Thị Thùy Dung 03QT007 2004
540 0542  382.6 B2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác XK tủ thờ Nhật Bản tại công ty GENIMEX Ng. Thị Thùy Dung 03QT007 2004
541 0543  382.6 B3 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác XK tủ thờ Nhật Bản tại công ty GENIMEX Ng. Thị Thùy Dung 03QT007 2004
542 0544  658.15 B1 PT tình hình sử dụng vốn và các biện pháp nâng cao hiệu qủa việc sử dụng vốn tại công ty cao su Dầu Tiến Ng. Thị Hoàng Oanh 03QT028 2004
543 0545  658.15 B2 PT tình hình sử dụng vốn và các biện pháp nâng cao hiệu qủa việc sử dụng vốn tại công ty cao su Dầu Tiến Ng. Thị Hoàng Oanh 03QT028 2004
544 0546  658.15 B3 PT tình hình sử dụng vốn và các biện pháp nâng cao hiệu qủa việc sử dụng vốn tại công ty cao su Dầu Tiến Ng. Thị Hoàng Oanh 03QT028 2004
545 0547  658.15 B1 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại công ty nước khoán thiên nhiên Thắng Lợi Nguyễn Hồng Nhật 03QT075 2004
546 0548  658.15 B2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại công ty nước khoán thiên nhiên Thắng Lợi Nguyễn Hồng Nhật 03QT075 2004
547 0549  658.15 B3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại công ty nước khoán thiên nhiên Thắng Lợi Nguyễn Hồng Nhật 03QT075 2004
548 0550  658.401 B1 XD định mức chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu Sông Bé giai đoạn 2004 - 2010 Đặng Đức An 03QT105 2004
549 0551  658.401 B2 XD định mức chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu Sông Bé giai đoạn 2004 - 2010 Đặng Đức An 03QT105 2004
550 0552  658.401 B3 XD định mức chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu Sông Bé giai đoạn 2004 - 2010 Đặng Đức An 03QT105 2004
551 0553  658.4 B1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty dược vật tư y tế tỉnh Bình Dương Phạm thị Mai Ân 03QT106 2004
552 0554  658.4 B2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty dược vật tư y tế tỉnh Bình Dương Phạm thị Mai Ân 03QT106 2004
553 0555  658.4 B3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty dược vật tư y tế tỉnh Bình Dương Phạm thị Mai Ân 03QT106 2004
554 0556  658.5 B1 Nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp may mặc hàng xuất khẩu BD – CT Protrade Tr. Ngọc Thuỳ Dương 03QT108 2004
555 0557  658.5 B2 Nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp may mặc hàng xuất khẩu BD – CT Protrade Tr. Ngọc Thuỳ Dương 03QT108 2004
556 0558  658.5 B3 Nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp may mặc hàng xuất khẩu BD – CT Protrade Tr. Ngọc Thuỳ Dương 03QT108 2004
557 0559  658.15 B1 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty xây dựng dầu khí Đặng Thị Hương 03QT111 2004
558 0560  658.15 B2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty xây dựng dầu khí Đặng Thị Hương 03QT111 2004
559 0561  658.15 B3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty xây dựng dầu khí Đặng Thị Hương 03QT111 2004
560 0562  382.7 B1 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thấn Lợi Nguyễn Thị Loan 03QT114 2004
561 0563  382.7 B2 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thấn Lợi Nguyễn Thị Loan 03QT114 2004
562 0564  382.7 B3 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thấn Lợi Nguyễn Thị Loan 03QT114 2004
563 0565  658.4 B1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh để gia tăng lợi nhuận tại công ty du lịch Bình Dương Đặng Nguyên Minh 03QT117 2004
564 0566  658.4 B2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh để gia tăng lợi nhuận tại công ty du lịch Bình Dương Đặng Nguyên Minh 03QT117 2004
565 0567  658.4 B3 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh để gia tăng lợi nhuận tại công ty du lịch Bình Dương Đặng Nguyên Minh 03QT117 2004
566 0568  332.7 B1 Phân tích hiệu qủa hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 9 Tp.hcm Nguyễn Thị Phương 03QT118 2004
567 0569  332.7 B2 Phân tích hiệu qủa hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 9 Tp.hcm Nguyễn Thị Phương 03QT118 2004
568 0570  332.7 B3 Phân tích hiệu qủa hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 9 Tp.hcm Nguyễn Thị Phương 03QT118 2004
569 0571  382.6 B1 XD chiến lược xuất khẩu cho công ty sứ Thiên Thanh Nguyễn Thị San 03QT119 2004
570 0572  382.6 B2 XD chiến lược xuất khẩu cho công ty sứ Thiên Thanh Nguyễn Thị San 03QT119 2004
571 0573  382.6 B3 XD chiến lược xuất khẩu cho công ty sứ Thiên Thanh Nguyễn Thị San 03QT119 2004
572 0574  658.15 B1 Phân tích tình hình tài chánh tại công ty dịch vụ môi trường và đô thị Biên Hòa. Nguyễn thị Ngọc Thúy 03QT123 2004
573 0575  658.15 B2 Phân tích tình hình tài chánh tại công ty dịch vụ môi trường và đô thị Biên Hòa. Nguyễn thị Ngọc Thúy 03QT123 2004
574 0576  658.15 B3 Phân tích tình hình tài chánh tại công ty dịch vụ môi trường và đô thị Biên Hòa. Nguyễn thị Ngọc Thúy 03QT123 2004
575 0577  658.4 B1 Phân tích hiệu qủa họat động kinh doanh tại công ty TNHH Uni-President Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa. Nguyễn Thị Tường Vân 03QT128 2004
576 0578  658.4 B2 Phân tích hiệu qủa họat động kinh doanh tại công ty TNHH Uni-President Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa. Nguyễn Thị Tường Vân 03QT128 2004
577 0579  658.4 B3 Phân tích hiệu qủa họat động kinh doanh tại công ty TNHH Uni-President Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa. Nguyễn Thị Tường Vân 03QT128 2004
578 0580  658.3 B1 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TM XNK Thanh Lễ Bùi Khiết bá 03QT002 2004
579 0581  382.6 B1 Phân tích hoạt động xuất khẩu và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu tại xí nghiệp tư doanh mỹ nghệ  Kim Hưng Lê Mai Tấn Châu 03QT004 2004
580 0582  658.8 B1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện marketing ở công ty Thắng lợi Lý Minh Cường 03QT006 2004
581 0583  382.6 B1 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu tủ thờ  Nhật bản tại công tác  genimex Nguyễn Thị Thùy Dung 03QT007 2004
582 0584  658.3 B1 Một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức tại công ty Genimex Nguyễn Thị Thu hà 03QT009 2004
583 0585  658.15 B1 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH nhựa Bình Dương Nguyễn Thị Bé Hảo 03QT010 2004
584 0586  658.8 B1 Xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp chiến lược sản phẩm  - chiến lược giá – chiến lược phân phối sản phẩm – chiến lược khuyến mãi tại công ty xăng dầu dầu khí sài gòn Lê Đình Hoàng 03QT014 2004
585 0587  658.15 B1 Phân tích tình hình tài chánh tại công ty cao su tây Ninh Huỳnh Quốc Huy 03QT015 2004
586 0588  658.15 B1 Hạch toán tài sản cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng tài sản cố địng tại công ty tư vấn xây dựng tổng hợp Bình Phườc Đinh Văn Năng 03QT019 2004
587 0589  658.4 B1 Giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa tổ chức tại công ty Genimex Bùi Thị hằng Nga 03QT021 2004
588 0590  658.4 B1 Phân tích hiệu qủa hoạt động kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Tấn Lợi Nguyễn Thị Hồng Oanh 03QT022 2004
589 0591  658.15 B1 Phân tích tình hình tài chánh - những giải pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh. Nguyễn Thị Thuý Nhàn 03QT024 2004
590 0592  658.5 B1 Phương hướng nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại công ty Tấn Lợi Nguyện Thị Hồng Oanh 03QT027 2004
591 0593  658.1524 B1B1 Phân tích tình hình sử dụng vốn và các biên pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty cao su dầu tiếng Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03QT028 2004
592 0594  382.5 B1 Thực trạng và giải pháp cho công tác tổ chức, thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty TNHH giày Vĩnh Nghĩa Hồng Quốc Phong 03QT029 2004
593 0595  658.155 B1 Phân tích tình hình doanh thu lợi nhuận của công ty Vân An Nguyễn Thanh Phương 03QT030 2004
594 0596  382.7 B1 Phân tích thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giao nhận hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần Hùnh Vương Lê Vinh Quang 03QT032 2004
595 0597  658.3 B1 Một số biện pjáp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty may XNK 3/2 Trần Thụy Thanh Thảo 03QT088 2004
596 0598  658.1524 B1 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đức Bình Võ Thị Kim Thoa 03QT089 2004
597 0599  658.155 B1 Phân tích lợi nhuận tại công ty TNHH Tân Tường Phát Đỗ Hưng Thịnh 03QT090 2004
598 0600  658.3 B1 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Phan Thị Thu Thủy 03QT092 2004
599 0601  658.5 B1 Nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại công ty thương mại đầu tư và phát triển Becamex - corportion  Phạm Thị Thu Trang 03QT093 2004
600 0602  382.7 B1 Phân tích tình hình hoạt động XNK và các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của xí nghiệp tư doanh mỹ nghệ Kim Hưng Trần Hữu Trí 03QT097 2004
601 0603  658.3 B1 Hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty vật tư y tế bình dương Trương Thị Hồng Trương 03QT098 2004
602 0604  658.155 B1 Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Huy Hồng Đồng Thanh Tuấn 03QT099 2004
603 0605  658.8 B1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kênh phân phối tại công ty chế biến thức ăn chăn nuôi Nguyên Phong Nguyễn Xuân Tùng 03QT100 2004
604 0606  658.7 B1 Nghiệm vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Ng. Thị Aùnh Tuyết 03QT101 2004
605 0607  658.3 B1 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức quản lý nguồn nhân lực tại công ty khoáng sản và xây dựng BìnhDương Lê Quang Hồng Vân 03QT102 2004
606 0608  658.5 B1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Đỗ Thị Thanh vân 03QT103 2004
607 0609  658.4 B1 Xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu Sông Bé giai đoạn 2004-2010 Đặng Đức An 03QT105 2004
608 0610  658.4 B1 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh tại công ty dược vật tư y tế Bình Dương Phạm Thị Mai Ân 03QT106 2004
609 0611  658.5 B1 Nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp may mặc hàng xuất khẩu bình dương – công ty protrade Trần Ngọc Thùy Dương 03QT108 2004
610 0612  382.6 B1 Một số biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu tại công ty sứ Thiên Thanh Hoàng Ngọc Huy 03QT110 2004
611 0613  658.1524 B1 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty xây dựng dầu khí Đặng Thị Hương 03QT111 2004
612 0614  382.6 B1 Một số biện pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu tại xí nghiệp tư doanh mỹ nghệ Kim Hưng Lê Quang Qúy 03QT033 2004
613 0615  658.155 B1 Phân tích lợi nhuận tại công ty TNHH Huy Hồng Vũ Hiếu Tân 03QT035 2004
614 0616  658.155 B1 Phân tích tình hình doanh thu tại công ty sổ số kiến thiết dịch vụ Bình Dương Mai Hữu Thế 03QT038 2004
615 0617  658.3 B1 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức quản trị nhân sự tại công ty thuốc lá  và xuất nhập khẩu Bình dương Trần Thị Hoàng Hoanh 03QT012 2004
616 0618  658.3 B1 Hoàn thiện công tác tổ chức tại công ty dược vật tư y tế Bình Dương Nguyễn Hoàng Anh Thy 03QT039 2004
617 0619  658.5 B1 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược vật tư y tế Bình Dương Nguyễn Hoàng Thiện 03QT040 2004
618 0620  658.4 B1 Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Huy Hồng Nguyễn Văn Thọ 03QT041 2004
619 0621  658.4 B1 Phân tích hoạt động kinh doanh và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa tại công ty khai thác khoáng sản và xây dựng BD Nguyễn Thị Thục 03QT043 2004
620 0622  382.6 B1 Xây dựng chiến lược xuất khẩu tại công ty cổ phần Hưng Vượng Trần Thị Phương thùy 03QT044 2004
621 0623  657.7 b1 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ Nguyễn Ngọc Thúy 03QT045 2004
622 0624  658.32 B1 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cấp thoát nước Bình Dương Nguyễn Ngọc tuyền 03QT049 2004
623 0625  658.4 b1 Quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty dược y tế bình dương Trần Ngọc Aùnh Tuyết 03QT051 2004
624 0626  658.562 B1 Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 tại công ty TNHH Tân Hoàn Cầu Hoàn Thị Vị 03QT052 2004
625 0627  658.5 B1 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giấy Bình An - cogimexco Đỗ Qúy Vương 03QT053 2004
626 0628  658.8 B1 PP nâng cao hiệu qủa bán hàng máy photo hiệu Sharp của công ty TNHH thiết bị văn phòng Hạ Đan Nguyễn Hữu Hùng 03QT040 2004
627 0629  382.6 B1 Tổ chức đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu sản phẩm gỗ tại công ty Genimex Cao Tiến Ky’ 03QT028 2004
628 0630  658.4 B1 Một số giải pháp nhằm hòa thiện chiến lược kinh doanh tại công ty Thắng lợi  Lữ Hoàng Lâm 02QT029 2004
629 0631  657.42 B1 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty khoáng sản và xây dựng Bình Dương Trương Thị Hà  03QT060 2004
630 0632  658.3 B1 Các giải pháp nâng cao hiệu qủa quản trị nguồn nhân lực tại công ty  lâm sản xuất nhập khẩu tổng hợp bình Dương (genimex) Trần Văn Hiệp 03QT061 2004
631 0633  658.155 B1 Phân tích lợi nhuận tại công ty TNHH Huy Hồng Võ Hoàng 03QT064 2004
632 0634  658 B1 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển các khu công nghiệp Bình dương đến năm 2010 Nguyễn Quốc Hưng 03QT065 2004
633 0635  658 B1 Thẩm định dự án đầu tư địa điểm kiểm tra hàng háo xuất nhập khẩu tập trung tại công ty cổ phần việt Hương Nguyễn Thanh Anh Kha 03QT066 2004
634 0636  658 B1 Thực trạng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp Bình dương Đỗ Hoàng Kiệt 03QT067 2004
635 0637  382.6 B1 Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ tại công ty lâm sản xuất nhập khẩu tổng hợp Bình dương Trần Thị Lệ lài 03QT068 2004
636 0638  382.7 B1 Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa XNK tại công ty TNHH thực phẩm dân Oân, thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Mỹ Lệ 03QT069 2004
637 0639  382.7 B1 Phân tích tình hình thực hiện tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty genimex và các giải pháp hoàn thiện Đỗ Thanh Minh 03QT037 2004
638 0640  382.17 B1 Vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty TM – ĐT và phát triển (Becamex corp) Vòng Kiệt Minh 03QT074 2004
639 0641  658.1524 B1 Các giải pháp nâng cao hiệu qủa quản lý và sử dụng vốn tại công ty nước khoáng thiên nhiên Thắng lợi Nguyễn Hồng Nhật 03QT075 2004
640 0642  658.5 B1 Hạch toán chi phí sản xuất và giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp tư doanh giấy Thuận An Phan Thanh Nhã 03QT076 2004
641 0643  658.15 B1 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn kinh doanh tại công ty dược và vật tư y tế Bình Dương Nguyễn Thị Yến Nhi 03QT077 2004
642 0644  658.15 B1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại công ty du lịch Bình Dương Trương Thị Phương Đông 03QT078 2004
643 0645  658.15 B1 Chi phí tiền lương và các giải pháp nhằm sử dụng chi phí tiền lương có hiệu qủa tại công ty dược vật tư y tế Bình Dương Lê Thụy Vy Phương 03QT080 2004
644 0646  658.1524 B1 Các giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TMĐT và PT (becamex) La Phong Sương 03QT084 2004
645 0647  658.1524 B1 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH UNI – President VM  Trần Phước Thanh 03QT086 2004
646 0648  658.5 B1 Giải pháp qủan lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cao su Bình Long Huỳnh Thị Hồng Thắm Oâ3QT036 2004
647 0649  658.15 B1 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát Liêu Thanh Tuấn 03QT048 2004
648 0650  382.7 B1 Phân tích họat động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất khẩu Tấn Lợi Nguyễn Thị Loan 03QT114 2004
649 0651  658.1524 B1 Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty dược vật tư y tế Bình Dương Tống Thị Tuyết Mai 03QT116 2004
650 0652  658.4 B1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh để gia tăng lợi nhuận tại công ty du lịch Bình Dương Đặng Nguyên Minh 03QT117 2004
651 0653  332.7 B1 Phân tích hiệu qủa hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 9 Tp.HCM Nguyễn Thị Phương 03QT118 2004
652 0654  382.6 B1 Xây dựng chiến lược xuất khẩu cho công ty sứ Thiên Thanh Nguyễn Thị San 03QT119 2004
653 0655  657.74 B1 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH Right Rich Việt Nam Trần Thị Lệ Trang 03QT094 2004
654 0656  658.3 B1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qủan trị nguồn nhân lựctại xí nghiệp may mặc 3/2 Cao Thị Trúc Thanh 03QT120 2004
655 0657  658.4 B1 Phân tích hiệu qủa hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Sông Bé Bùi Thị Mộng Thu 03QT121 2004
656 0658  658.15 B1 Phân tích tình hình tài chánh tại công ty cao su Ph1 Riềng Lê Thị Thu 03QT122 2004
657 0659  658.15 B1 Phân tích tình hình tài chánh tại công ty dịch vụ môi trường và đô thị biên hòa Nguyễn Thị Ngọc Thúy 03QT123 2004
658 0660  382.17 B1 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán qu61c tế tại công ty becamex Phan Lê Tuấn 03QT126 2004
659 0661  658.3 B1 Công tác tổ chức nhân sự và những giải pháp hoàn thiện tại công ty dược  - vật tư y tế Bình Dương Nguyễn Thị Cẩm Vân 03QT127 2004
660 0662  658.4 B1 Phân tích hiệu qủa hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH UNI – president VN và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa Nguyễn Thị Tường vân 03QT128 2004
661 0663  658.4 B1 Phân tích hiệu qủa hoạt động kinh doanh tại công ty sổ số kiến thiết dịch vụ Bình Dương  Phạm Thị Bảo Vân 03QT129 2004
662 0664  658.32 B1 Hoàn thiện công tác tính lương và thưởng tại công ty dược vật tư y tế Bình Dương  Nguyễn Kim Y 03QT130 2004
663 0665  382.9 B1 Qúa trình hình thành và thực hiện hợp đồng ngoại thương tại công ty TNHH Right Rich Việt Nam Trần Vũ 03QT104 2004
664 0666  382.5 B1 Một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu qủa trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty LDINCHEM VN Nguyễn Thiện Cảnh 03QT057 2004
665 0667  658.32 B1 Một số giải pháp cải thiện tiền lương nhằm nâng cao hiệu qủa sản xuất tại công ty lâm sản – XNK tổng hợp Bình Dương Nguyễn Thị Tú Anh 03QT055 2004
666 0668  005.8 B1 Bảo mật thông tin trên ảnh. Lê Trạch Dinh 03TH108 2004
667 0669  005.74 B1 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự tiền lương xí nghiệp may xuất khẩu 3/2 Ngô Thị Ngọc Dịu 03TH109 2004
668 0670  005.75 B1 Tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu phân tán Từ Thị Mỹ Hạnh, Lữ Thị Anh Đào 03TH111, 03TH124 2004
669 0671  005.362 B1 Quản lý nhân sự – chấm công tính lương Ng Việt Thanh Hiền, Phạm Thị Đài Loan 03TH113,03TH040 2004
670 0672  005.72 B1 Xây dựng website dịch vụ gửi thiệp điện tử Nguyễn Thế Hưng 03TH155 2004
671 0673  005.362 B1 Xây dựng hệ thống quản lý khoa tin học Ng Thị Ngọc Kiều, Phạm Thị Phúc 03TH117, 03TH133 2004
672 0674  004.624 B1 Thuật giải di truyền áp dụng vào bài toán xây dựng Nguyễn Thị Lin, Vũ Xuân Hải 03TH120, 03TH112 2004
673 0675  004.6588 B1 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hàng hóa siêu thị Bình Dân Ng Thị Hồng Luyến 03TH122 2004
674 0676  004.02504 B1 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý Thư viện trên mạng Ng Thị Thơ Mộng 03TH123 2004
675 0677  005.72 B1 Xây dựng website đăng ký các tour du lịch trong nước Lê Bảo Ngọc 03TH125 2004
676 0678  005.72 B1 Xây dựng website thông tin bản đồ Việt Nam Ng Thị minh Nhật, Ph. Ng Thanh Thủy 03TH127, 03TH139 2004
677 0679  005.74 B1 Quản lý hồ sơ công văn Đặng Quang Đồng, Nguyễn Văn Thành 03TH129, 03TH138 2004
678 0680  005.72 B1 Xây dựng website hỗ trợ học luật giao thông Bùi Tuyết Phương 03TH132 2004
679 0681  005.362 B1 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo vụ trường Đại Học Dân Lập Bình Dương Phẩm Thị Bích Thủy 03TH140 2004
680 0682  005.74 B1 Quản trị cơ sở dữ liệu qua web Nông Kiều Trang 03TH143 2004
681 0683  005.362 B1 Xây dựng phần mềm quản lý thông tin trong gia đình Ng Thị Huỳnh Anh, Tống Kiều Vân Anh 03TH147, 03TH006 2004
682 0684  005.7406 B1 Quản lý hồ sơ tập trung bằng web Vương Thanh Biển, Bùi Hữu Hiệp 03TH010, 03TH026 2004
683 0685  005.72 B1 Xây dựng website hỗ trợ học và thi chứng chỉ mạng CCNA