Chủ nhật, 22/04/2018, 17:52

Nội quy Thư viện

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
     
         
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                           Bình Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2017
 
 
NỘI QUY THƯ VIỆN
 
 
 
  
 
 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. 
1. Thời gian phục vụ:  từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 07 giờ 00 đến 20 giờ 00.
- Ngày lễ, chủ nhật nghỉ.
2. Trước khi đóng cửa 30 phút Thư viện sẽ dừng mọi hoạt động đối với việc cho mượn tài liệu.
Điều 2. Đối tượng phục vụ của Thư viện là sinh viên, học viên, cán bộ, nhân viên và giảng viên của trường Đại học Bình Dương (sau đây gọi chung là bạn đọc). Các cá nhân, tổ chức khác muốn sử dụng tài liệu của Thư viện phải có giấy giới thiệu và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường.
Điều 3. Thẻ thư viện.
 1. Bạn đọc có thể sử dụng thẻ sinh viên, thẻ học viên, thẻ cán bộ nhân viên, giảng viên do nhà trường cấp thay cho thẻ Thư viện. Riêng trường hợp mượn tài liệu phải có thẻ Thư viện.
 2. Đối với những độc giả ngoài trường, thẻ thư viện là thẻ do Thư viện cấp khi đăng ký làm thẻ và sử dụng thư viện (chỉ phục vụ mượn đọc tại chỗ). Để đăng ký làm thẻ, bạn đọc liên hệ trực tiếp với Thư viện tại Văn phòng Thư viện.
 3. Bạn đọc có trách nhiệm giữ thẻ cẩn thận, không được phép chuyển quyền sử dụng thẻ cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Khi bị mất thẻ hoặc thẻ hỏng, bạn đọc liên hệ với Thư viện để được hướng dẫn cụ thể.
 4. Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng trong 01 (một) năm (365 ngày), bạn đọc phải gia hạn thẻ hàng năm để tiếp tục sử dụng các dịch vụ thư viện.
 5. Bạn đọc phải hoàn tất các thủ tục thanh toán công nợ với Thư viện trước khi kết thúc khóa học, ra trường hoặc nghỉ việc.
II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN.
Điều 4. Cán bộ Thư viện làm việc đúng giờ, đúng vị trí được phân công, có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn đọc trong phạm vi quyền hạn của mình với thái độ nhiệt tình, hòa nhã, trên quản điểm phục vụ “bạn đọc là khách hàng”.
Điều 5. Có trách nhiệm bảo quản, gìn giữ tài sản được giao, trang thiết bị, tránh làm mất mát, hư hỏng. Giám sát quá trình sử dụng tài liệu của bạn đọc, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Điều 6. Có trách nhiệm sắp xếp tài liệu, làm vệ sinh khu vực làm việc thường xuyên để thuận lợi khi phục vụ bạn đọc. Thực hiện các biện pháp nhắc nhở và xử lý vi phạm nội quy, quy định của bạn đọc theo thẩm quyền.
Điều 7. Luôn hướng tới việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng nhau, có thiện ý, chân thực giữa các đồng nghiệp. Thực hiện phương châm “ Đoàn kết, tích cực, sáng tạo, chủ động” trong công việc.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỌC
Điều 8. Khi vào Thư viện.
Xuất trình Thẻ thư viện cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của Thư viện, nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Giấy giới thiệu của đơn vị hoặc các giấy tờ tùy thân khác.
Điều 9. Không mang cặp, túi xách vào kho sách mà phải gửi đúng nơi quy định (tiền, thẻ xe, vật dụng có giá trị khác bạn đọc tự bảo quản, Thư viện không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát).
Điều 10. Trong Thư viện.
 1. Chấp hành đúng các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu Thư viện.
 2. Thực hiện nếp sống văn minh, trang phục nghiêm túc, không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế, đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan Thư viện.
 3. Không mang theo thức ăn, nước uống, kẹo cao su vào Thư viện; giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc trong khu vực Thư viện.
 4. Không mang hung khí, các vật dụng hoặc hóa chất dễ gây cháy nổ vào Thư viện. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
 5. Không cắt xén tranh ảnh, tư liệu, không làm rách và ghi dấu lên sách, báo.
Điều 11.Khi ra khỏi Thư viện.
 1. Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của Thư viện).
 2. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.
Điều 12. Sử dụng tài liệu Thư viện.
Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ Thư viện, Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.
 1. Các loại tài liệu đọc tại chỗ:
 1. Bạn đọc tìm hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng Thư viện tại Website: http://www.bdu. edu.vn hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp để tra cứu và tự tìm tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn; không tráo đổi vị trí tài liệu; được lấy không quá 03 cuốn sách hoặc 01 loại báo/tạp chí cho 01 lần sử dụng. Đọc xong, để sách vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá.
 2. Đối với những tài liệu được dùng làm công cụ tra cứu: Từ điển, Bách khoa toàn thư, kỷ yếu hội thảo khoa học, luận văn, luận án,… chỉ được mượn đọc tại chỗ.
 3. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.
 4. Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học; Bạn đọc muốn sử dụng USB để sao chép thông tin phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện. 
 1. Các loại tài liệu mượn về nhà:
 1. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra tài liệu, báo cho cán bộ thư viện tình trạng tài liệu (bị rách, bẩn) trước khi ra khỏi phòng mượn.
 2.  Chính sách mượn tài liệu:
-Trả sách đúng hạn.
-Thời gian và số lượng sách mượn được quy định như sau:
 
Đối tượng bạn đọc Số lượng cuốn Thời hạn mượn Gia hạn
Sinh viên, học viên  2 cuốn  
10 ngày
 
10 ngày
Học viên cao học,
Cán bộ, giảng viên
5 cuốn
 
 Bạn đọc ngoài trường Không phục vụ mượn về nhà
 
 
 1. Các loại tài liệu không được mượn về nhà:
- Tất cả các kết quả nghiên cứu khoa học, luận văn, khóa luận, báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu;
- Tất cả các loại báo, tạp chí;
- Tài liệu được dán dấu chấm đỏ ở gáy (các bản B1-tài liệu lưu của Thư viện); từ điển; tài liệu tra cứu; các tài liệu quý hiếm. Riêng tài liệu có giá từ 150.000 đồng trở lên, nếu muốn mượn về nhà phải để lại tiền thế chân (Tiền thế chân = giá tiền của tài liệu x 03 lần).
đ) Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu hồi trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện. Trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu thu hồi tài liệu, bạn đọc phải mang trả lại tài liệu đó cho Thư viện.
Điều 13.Sử dụng hệ thống tra cứu
 • Bộ máy tra cứu của Thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống, các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến.
 • Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích; Khi sử dụng bộ máy tra cứu hiện đại như các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến, bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, quy định của Thư viện; Không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.
Điều 14. Quy định sử dụng hệ thống máy tính để truy cập thông tin
 1. Khi tham gia dịch vụ này, bạn đọc sẽ cấp một tên truy cập và mật khẩu để sử dụng; phải có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu của mình. Không đưa tên truy cập cho người khác hoặc cho phép người khác truy cập vào tài khoản cá nhân.
 2. Khi vào phòng máy, chỉ được sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu. Muốn sao chép thông tin từ mạng sang USB phải được sự đồng ý của nhân viên phòng máy.
 3. Phải khóa máy tính (log off) khi không còn nhu cầu sử dụng; sử dụng cẩn thận máy tính và các thiết bị đi kèm.
 4. Được miễn phí sử dụng 30phút/ngày.Thời gian và cước phí sử dụng từ phút 31 trở đi phải thanh toán phí quản lý 2.000VNĐ/60phút.
 5. Nghiêm cấm việc truy cập, lưu trữ, truyền tải các thông tin bất hợp pháp, có nội dung xấu, đồi trụy hoặc gây hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng;
 6. Nghiêm cấm việc phá hoại máy tính, hệ thống mạng và nội dung thông tin của Thư viện;
 7. Sách điện tử (CD-ROM) chỉ dành cho nghiên cứu, bạn đọc tuân thủ theo Luật Bản quyền tác giả.
 
Điều 15.Quy định về việc sử dụng tài liệu điện tử
 1. Tài liệu điện tử chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu khoa học, mở mang tầm hiểu biết, giải trí lành mạnh, không được sử dụng vì các mục đích khác.
 2. Khi truy cập thông tin qua mạng, tra cứu cơ sở dữ liệu, sử dụng các loại tài liệu nghe nhìn tại Thư viện phải có ý thức bảo vệ an toàn dữ liệu; Đọc kỹ bảng hướng dẫn trước khi sử dụng.
 3. Không được thay đổi nội dung thông tin, gây hại đến cơ sở dữ liệu của Thư viện.
 4. Chỉ được phép tải xuống đề cương chi tiết, slide bài giảng điện tử trong cơ sở dữ liệu môn học và những tài liệu điện tử trong các bộ sưu tập do Thư viện xây dựng từ nguồn miễn phí trên mạng.
 5. Đối với các tài liệu điện tử không thuộc diện nêu trên:
 1. Chỉ được phép đọc, không được tải xuống.
 2. Được phép in ấn 01 bài trong tạp chí hoặc 5% nội dung của 01 chương hoặc 10% nội dung của 01 cuốn sách, báo cáo khoa học, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án (nhưng không vượt quá 20 trang).
 3. Khi in ấn phải liên hệ với Thủ thư và trả lệ phí theo quy định.
Điều 16. Quy định in ấn/ sao chụp tài liệu trong Thư viện:
Bạn đọc chỉ được phép sao chụp tài liệu theo quy định của Thư viện:  1.000VNĐ/1 mặt.
Điều 17. Các dịch vụ
Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ của Thư viện theo quy trình sử dụng các dịch vụ của Thư viện.
IV. QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU, TÀI SẢN
      CỦA THƯ VIỆN, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT.
Điều 18.Bảo quản tài liệu, tài sản của Thư viện
 1. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Thư viện như tráo đổi, cắt xén, lấy cắp tư liệu, làm rách, xé trang, ghi chép, viết, vẽ, tẩy xóa trên sách, báo tạp chí, tháo gỡ nhãn và mã vạch trên sách; không sao chụp trái phép tài liệu hoặc làm hư hại tài liệu.
 2. Không được mang ra khỏi Thư viện: Các tài liệu, sách, báo nếu chưa qua đủ thủ tục mượn; Các vật dụng, trang thiết bị của Thư viện nếu chưa được phép của Thư viện.
 3. Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ, nhân viên, giảng viên nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).
 4. Hết thời hạn mượn, nếu muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm bị phạt tiền theo quy định hiện hành.
 5. Bạn đọc không có xác nhận của cơ quan công tác, đơn vị đào tạo vào đơn xin cấp thẻ, gia hạn thẻ phải ký cược tiền khi mượn tài liệu.
 6. Không tự ý điều chỉnh, tháo gỡ, thay đổi vị trí mọi vật dụng, trang thiết bị tại Thư viện.
 7. Không viết, vẽ, ký lên bàn, tường hay bất cứ vật dụng gì của Thư viện.
 8. Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên Thư viện nếu không có nhiệm vụ.
 9. Thư viện từ chối bạn đọc có dấu hiệu sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác vào Thư viện.
Điều 19.Khen thưởng, kỷ luật.
 1. Khen thưởng.
 1. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng Thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Thư viện.
 2. Khen thưởng những bạn đọc có trách nhiệm phát hiện những hành vi vi phạm, bảo vệ tài sản nhà trường.
 1. Xử lý vi phạm
Việc tuân thủ Nội quy này nhằm mục đích xây dựng tinh thần tự giác và ý thức chia sẻ của mỗi bạn đọc để hình thành và phát triển môi trường giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý một trong những hình thức sau:
 1. Thu hồi thẻ Thư viện tạm thời hoặc vĩnh viễn;
 2. Xử lý hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:
 • Mượn tài liệu quá thời hạn quy định;
 • Sao chụp trái phép tài liệu Thư viện;
 • Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của Thư viện;
 • Vi phạm nội quy Thư viện.
 1. Mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa-Thông tin và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực này.
 2. Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của Thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
đ) Mọi trường hợp vi phạm như làm mất, rách, hư hỏng, cắt xén, mang tài liệu ra khỏi Thư viện trái phép đều bị xử lý theo Quy định về việc xử lý vi phạm nội quy thư viện ban hành kèm theo quyết định số      /QĐ-ĐHBD ngày       tháng 7 năm 2017.
Điều 20.Thư viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau:
- Hộp thư góp ý đặt tại các khu vực phục vụ bạn đọc
- Chát trực tuyến tại Website: http://www.bdu.edu.vn và trao đổi qua Email: thuvien@bdu.edu.vn
Điều 21. Điều khoản thi hành
          1.Nội quy này được áp dụng từ ngày 15/07/2017, mọi quy định trước đây không phù hợp với quy định này đều bải bỏ.
2.Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy đến tất cả bạn đọc để cùng thực hiện nghiêm túc các Quy định trong nội quy này./.
 
  KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 

 (Đã ký)
 
 
 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây