Chủ nhật, 21/01/2018, 19:40

Giới thiệu chung

tv


   Lịch sử hình thành:
       Ngày 19/06/2001 Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Bình Dương đã ban hành quyết định số 056/QĐ-TCCB/2001 về việc thành lập Thư viện.
       Ngày 24 tháng 12 năm 2015,  Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương đã ban hành quyết định số 534/QĐ-ĐHBD  về việc thành lập Thư viện – Tư liệu Trường Đại học Bình Dương trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Thư viện, Trung tâm Nghe nhìn.
   Lãnh đạo qua các thời kỳ:
- Ông Nguyễn Tấn Tuấn. Giám đốc Thư viện. Số 056/QĐ- TCCB/2001 (ngày 16/6/2001)
- Ông Hoàng Trọng Quyền. Phụ trách Thư viện. Số 11/2003/QĐ- ĐHDLBD (ngày 10/3/2003)
- Ths. Nguyễn Thị Thu. Giám đốc Thư viện. Số 88/2004/QĐ- ĐHDLBD (ngày 29/11/2004)
- Bà Nguyễn Thị Xí. Phó Giám đốc Thư viện. Số 19/2005/QĐ- ĐHDLBD (ngày 24/1/2005)
- Ông Nguyễn Dũng. Giám đốc Thư viện. Số 51/2005/QĐ- ĐHDLBD (ngày 3/5/2005)
- Bà Bạch Thị Thu Nhi. Phó Giám đốc Thư viện. Số 59/2006/QĐ- ĐHDLBD (ngày 20/4/2006)
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh. Phó Giám đốc Thư viện. Số 244/2008/QĐ- ĐHBD (ngày 8/9/2008).

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Thư viện – Tư liệu:
Vị trí:
Thư viện – Tư liệu trường Đại học Bình Dương tọa lạc tại lầu 3 khu A, với diện tích sử dụng là 774 m2. gồm các phòng:
Phòng Nghiệp vụ
Phòng Internet
Phòng tự học
Phòng đọc
Phòng học nhóm
Kho Tài liệu
Chức năng:
Thư viện – Tư liệu Đại học Bình Dương có chức năng phục vụ hoạt động học
tập, nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo của cán bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường
thông qua việc sử dụng khai thác các loại tài liệu, thông tin có trong Thư viện – Tư liệu.
Nhiệm vụ:
1. Xây dựng nguồn lực thông tin kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và
đào tạo giảng dạy của người dùng tin.
2. Bổ sung, biên mục, xử lý và bảo quản các loại hình tài liệu, xây dựng hệ thống
tìm kiếm, tra cứu phù hợp, hướng dẫn bạn đọc khai thác tư liệu một cách hiệu
quả.
3. Tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản tài liệu và
các nguồn lực thông tin; Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; Xây dựng cơ sở
dữ liệu môn học theo đề cương chi tiết từ phòng đào tạo cung cấp.
4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường
khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin
do Thư viện quản lý thông qua các hình thức phục vụ.
5. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, khoa, trung tâm trong trường hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
6. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin
học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.
7. Tổ chức, quản lý đội ngũ nhân viên Thư viện phù hợp với trình độ, năng lực của
từng các nhân để đạt hiệu quả cao nhất.
8. Tổ chức, quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Thư viện do nhà trường cấp;
Bảo quản, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu; Tu bổ những tài liệu hư hỏng;
Thanh lọc ra khỏi kho những tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng
theo quy định của nhà trường.
9. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động theo từng học kỳ, hàng năm cho Ban
Giám hiệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục
& đào tạo, Bộ Văn hóa.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây