GIỚI THIỆU SÁCH


Giới thiệu sách mới tháng 6/2016 phần 2

đăng 00:48, 13 thg 6, 2016 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu

gioi thieu sach moi phan 2.pptx


Giới thiệu sách mới tháng 6/2016

đăng 00:24, 13 thg 6, 2016 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu

gioi thieu sach moi.pptx


Giới thiệu sách Công đoàn

đăng 23:09, 4 thg 3, 2016 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu   [ đã cập nhật 23:44, 4 thg 3, 2016 ]

Google Presentation


Giới thiệu sách Công đoàn

đăng 00:18, 4 thg 3, 2016 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu   [ đã cập nhật 18:48, 4 thg 3, 2016 ]

Google Docs Video


Giới thiệu sách Luật

đăng 00:48, 29 thg 1, 2016 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu

gioi thieu sach luat.pptx


Giới thiệu sách mới khoa Luật

đăng 18:48, 25 thg 1, 2016 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu


Giới thiệu sách mới

đăng 19:36, 8 thg 11, 2015 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu   [ đã cập nhật 01:11, 9 thg 11, 2015 ]

Video trên Google Tài liệu


Sách - Thầy Hiệu trưởng Cao Văn Phường

đăng 19:36, 3 thg 11, 2015 bởi Nguyễn Thụy Thùy Diệu   [ đã cập nhật 18:52, 6 thg 11, 2015 ]

Video trên Google Tài liệu


1-8 of 8