Sách mới

đăng 19:24, 28 thg 7, 2010 bởi Minh Nguyen Hoang
Mời toàn thể bạn đọc, cán bộ, nhân viên Trường Đại Học Bình Dương đến liên hệ tại Thư viện Trường khi có nhu cầu tham khảo 02 cuốn sách có tựa đề sau:
 
01. CAO VĂN PHƯỜNG
            Đã từng có một Đại học Mở như vậy / Cao Văn Phường .- H.:Văn học, 2010.- 410Tr.; 16x24cm.
 
02.  Mai Mùa Hạ / Lê Ngọc Đình // Chân dung những người thành đạt / Nhiều tác giả .-H.:Văn Học, 2010 .-Tr.137 - 145
Comments