DANH MỤC ĐĨA

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày  tháng  năm 2010
 
 
 
 
Hướng dẫn tìm dữ liệu:
Bước 1: Nhấn "Ctrl + F"
Bước 2: Nhập dữ liệu cần tìm.
 

STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

1 INTERACTIONS1.LISTENING/SPEAKING JUDITH TANKA & PAUL MOST
2 INTERACTIONS2.LISTENING/SPEAKING JUDITH TANKA & LIDA R. BAKER
3 MOSAIC1.LISTENING/SPEAKING  JAMI HANREDDY & ELIZABETH WHALLEY
4 MOSAIC2.LISTENING/SPEAKING  JAMI HANREDDY & ELIZABETH WHALLEY
5 PERSON TO PERSON. COMMUNICATE SPEAKING AND LISTENING SKILLS .STUDENT’S BOOK 1  ACK C. RICHARDS, DAVID BYCINA, INGRID WISNIEWSKA
6 PERSON TO PERSON. COMMUNICATE SPEAKING AND LISTENING SKILLS .TEST BOOKLET  1 JACK C. RICHARDS, DAVID BYCINA, INGRID WISNIEWSKA, ANDY LONDON
7 PERSON TO PERSON. COMMUNICATE SPEAKING AND LISTENING SKILLS .TEST BOOKLET  STARTER  JACK C. RICHARDS & ANDY LONDON
8 PERSON TO PERSON. COMMUNICATE SPEAKING AND LISTENING SKILLS. TEST BOOKLET 2  JACK C. RICHARDS, DAVID BYCINA, INGRID WISNIEWSKA, ANDY LONDON
9 PERSON TO PERSON. COMMUNICATE SPEAKING AND LISTENING SKILLS. STUDENT’S BOOK 2  JACK C. RICHARDS, DAVID BYCINA, INGRID WISNIEWSKA
10 MARKET LEADER. ELEMENTARY BUSINESS ENGLISH. PRACTICE FILE  JOHN ROGERS
11 MARKET LEADER. INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH. PRACTICE FILE   JOHN ROGERS 
12 MARKET LEADER. PRE - INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH. COURSE BOOK  DAVID COTTON, DAVID FALVEY, SIMON KENT
13 MARKET LEADER. PRE - INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH. PRACTICE FILE  JOHN ROGERS
14 MARKET LEADER. INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH. COURSE BOOK  DAVID COTTON, DAVID FALVEY, SIMON KENT
15 MARKE LEADER. UPPER INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH.PRACTICE FILE  JOHN ROGERS
16 MARKET LEADER. EL EMENTARY BUSINESS ENGLISH. COURSE BOOK   DAVID COTTON, DAVID FALVEY, SIMON KENT
17 MARKET LEADER. UPPER INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH. COURSE BOOK   DAVID COTTON, DAVID FALVEY, SIMON KENT
18 MARKET LEADER. ADVANCED BUSINESS ENGLISH. PRACTICE FILE  JOHN ROGERS
19 PREPARATION SERIES FOR THE NEW TOEIC TEST. MORE PRACTICE TESTS LIN LOUGHEED
20 How to master skills toefl listening  Monikan.Koshwaha
21 Starter toeic  Anne Taylor
22 Mastering skills for the toefl ibt. Advanced  Patrick yancey
23 Toefl IBT insider listening   [Không xác định]
24 Toefl IBT insider speaking  [không xác định]
25 Developing skills for the toefl ibt  Paul Edmunds
26 Target toeic  Anne Taylor
27 Toefl IBT internet - based test  Pamela  J.Sharpe
28 Tiếng Anh thương mại Quốc tế  Lê Minh Cẩn
29 Streamline english. Connections  Bernard Hartley
30 Streamline english. Destinations   Bernard Hartley
31 Streamline english. Departures  Bernard Hartley
32 Streamline english. Directions  Nguyễn Thành Yến
33 LINGUAFORUM HOOKED ON TOEFL. WRITING  LÊ HUY LÂM. DỊCH
34 LINGUAFORUM HOOKED ON TOEFL. SPEAKING  LÊ HUY LÂM. DỊCH
35 LET'S TALK 3  LEO JONES
36 LET'S TALK 2  LEO JONES
37 LET'S TALK 1  LEO JONES
38 LISTEN CAREFULLY JACK C. RICHARDS
39 UNDERSTANDING ENGLISH PRONUNCIATION  SUSAN BOYER
40 TUYỂN TẬP BÀI HÁT TIẾNG HOA. TẬP 5  NHIỀU TÁC GIẢ
41 TOEFL IBT INTERNET - BASED TEST PAMELA  J.SHARPE
42 MASTERING SKILLS FOR THE TOEFL IBT MORAIG MACGILLIVRAY
43 DEVELOPING SKILLS FOR THE TOEFL IBT PAUL EDMUNDS
44 TOEFL IBT INSIDER LISTENING [KHÔNG XÁC ĐỊNH]
45 TOEFL IBT INSIDER SPEAKINGLISTENING SKILLS  [KHÔNG XÁC ĐỊNH]
46 HOW TO MASTER SKILLS TOEFL LISTENING MONIKAN.KOSHWAHA
47 301 câu đàm thoại tiếng hoa. Tập 1 Trương Văn Giới
48 301 câu đàm thoại tiếng hoa. Tập 2 Trương Văn Giới
49 Sổ tay giao tiếp tiếng Hoa cấp tốc Nguyễn Kim Dân
50 Tiếng Anh qua điện thoại Andrew Thomas
51 Giao tiếp tiếng Anh cho triển lãm  & hội nghị Andrew Thomas
52 400 câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản Toshihiro Ito
53 Giao tiềp tiếng Nhật cơ bản Toshihiro Ito
54 2000 câu giao tiếp Nhật Việt Nguyễn Thị Liên.BS
55 Building Skills for the Toefl IBT Beginning Adam Worcester
56 HOW TO MASTER SKILLS TOEFL LISTENING MONIKAN.KOSHWAHA
57 ADOBE PHOTOSHOP 7 VN-GUIDE
58 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MS ACCESS 2002.(CD DÙNG CHO TẬP 1 VÀ TẬP 2) PHẠM HỮU KHANG
59 NORTON GHOST ĐINH PHAN CHÍ TÂM
60 CÁC GIẢI PHẢI LẬP TRÌNH C# NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG
61 NHẬP MÔN MICROSOFT POWER POINT HỒ TRỌNG LONG
62 GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN ASP. TỦ SÁCH DỄ HỌC NGUYỄN THIÊN BẰNG
63 TOÀN BỘ CÁC VĂN KIỆN CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO (PHẦN TIẾNG ANH) BỘ THƯƠNG MẠI
64 LEARNING AND TEACHING ENGLISH. A COURSE FOR TEACHERS LINDSAY CORA
65 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY. LÝ THUYẾT & ỨNG DỤNG ĐINH THẾ HIỂN
66 BUSINESS. ITS LEGAL, ETHICAL, AND GLOBAL ENVIRONMENT MARIANNE MOODY JENNINGS
67 GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN XML NGUYỄN THIÊN BẰNG
68 ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ. TẬP 3: EXCEL TRONG LINUX + GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MINH HỌA EXCEL TRONG LINUX NGUYỄN THIÊN BẰNG
69 ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ. TẬP 1: WORD TRONG LINUX NGUYỄN THIÊN BẰNG
70 ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ. TẬP 1: WINDOWS TRONG LINUX + GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MINH HỌA WINDOWS TRONG LINUX ĐOÀN THIỆN NGÂN
71 GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT & BÀI TẬP NGÔN NGỮ C. TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TÊ
72 PREPARE FOR IELTS: ACADEMIC PRACTICE TESTS PENNY CAMERON, VANESSA TODD
73 PREPARE FOR IELTS: ACADEMIC PRACTICE TESTS PENNY CAMERON
74 THE CREATIVE IMPULSE. AN INTRODUCTION TO THE ARTS DENNIS J. SPORRE
75 ANTHROPOLOGY THE EXPROLATION KOTTAK, CONRAD PHILLIP
76 PSYCHOLOGY SANTROCK, JOHN W.
77 BUSINESS STATISTICS IN PRACTICE BOWER MAN, BRUCE  L.
78 PSYCHOLOGY: FRONTIERS AND APPLICATIONS PASSER, MICHAL W
79 SIMMARKETING STUDENT PLAYBOOK NENTL, NANCY J .
80 FOCUS ON HEALTH HALN, DALE B.
81 ACHILD'S WORLD: INFANCY THROUGH ABOLESCENCE PAPALIA, DIANE E.
82 THE UNFINISHED NATION A CONCISE HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE BRINKLEY, ALAN
83 BÀI TẬP THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3 CHIỀU VỚI AUTOCAD 2000 NGUYỄN HỮU LỘC
84 GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CCNA SEMESTER 1 NGUYỄN HỒNG SƠN
85 VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VISUAL BASIC.NET - LẬP TRÌNH WINDOWS FORM & TẬP TIN PHẠM HỮU KHANG
86 GIÁO TRÌNH J# HƯƠNG LAN
87 KỸ XẢO LẬP TRÌNH VB.NET PHƯƠNG LAN
88 ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH SAP 2000 HỒ ĐÌNH THÁI HÒA
89 OPERATIONS MANAGEMENT STEVENSON, WILLIAM J.
90 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT NOE, RAYMOND A.
91 PRECALCULUS: FUNCTIONS AND GRAPH BARNETT, RAY MAND A .
92 LẬP – THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐINH THẾ HIỂN
93 STUDY ENGLISH IELTS PREPARATION ANNA SHYMKIW, DAVID LARBALESTIER
94 FUNDAMENTALS OF INVESTMENTS VALUATION AND MANAGEMENT CORRADO, CHARLES J.
95 Contemporary advertising William F. Arens
96 STUDY ENGLISH IELTS PREPARATION ANNA SHYMKIW, DAVID LARBALESTIER
97 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN NGUYỄN VIỆT HƯNG, PHẠM QUANG HUY
98 Fundamental financial accounting concepts Thomas P. Edmonds
99 Developing tactics for listening  Jack C. Richards
100 Basic tactics for listening Jack C. Richards
101 Life lines. Elementary.  Student’s book Tom Hutchinson
102 Life lines. Pre intermediate.  Student’s book Tom Hutchinson
103 Life lines. Intermediate. Student’s book Tom Hutchinson
104 English Conversation. Tiếng Anh đàm thoại. Trình độ sơ và trung cấp Trương Khải Dương
105 English Conversation. Tiếng Anh đàm thoại. Trình độ cao cấp Trương Khải Dương
106 Tiếng Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp  Lý Thục Quyên. Chủ biên
107 Tiếng Nhật dành cho người kinh doanh Trần Việt Thanh
Comments