BÁO - TẠP CHÍ TỔNG HỢP

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày  tháng  năm 2010
 
 

DANH MỤC BÁO - TẠP CHÍ CỦA THƯ VIỆN

(Tính đến quý II 2010)

 
 
Hướng dẫn tìm dữ diệu:
Bước 1: Nhấn "Ctrl + F"
Bước 2: Nhập dữ liệu cần tìm.
 

STT


BÁO

TÊN
BÁO

KỲ XUẤT BẢN

1 A02   S Nhân dân * Ngày
* Nghỉ 1 kỳ ngày 2/5/2010
2 A022   S Nhân dân cuối tuần Chủ nhật
3 A16   S Vietnam News * Thứ 2 -> 7
4 A161   S Sunday Vietnam News * Chủ nhật
5 A18   S Saigon Times Daily * Thứ 2 ->6
* Nghỉ 3 kỳ ngày 23, 30/4, 1/5/2010
6 A26   S Sài Gòn giải phóng * Hàng ngày
7 A261  S Sài Gòn giải phóng_Thứ 7 * Thứ 7
8 A87   S Thanh niên * Thứ 2 -> 7
9 A871  S Thanh niên_CN * Chủ nhật
10 B110  S Sài Gòn tiếp thị * Thứ 2,4,6
11 B1101 S Sài Gòn tiếp thị_Nguyệt san * Tháng 1 kỳ
12 B115 Thời báo tài chính VN * Thứ 2, 4, 6
13 B116 Hải quan * Thứ 3, 5, CN
* Dồn 3 số 51+52+53/2010, PH 29.4
* Dồn 2 số 73+74, PH 18.6
14 B119  S Khoa học phổ thông Thứ 6
15 B1192 S Làm bạn với máy tính Thứ 3
16 B1202 S Chuyên đề nội thất Ngày 1, 15
17 B133 S Thời báo kinh tế SG * Thứ 5
18 B1331 S Thời báo vi tính SG * Ngày 10, 25
19 B144 S Kinh tế Việt Nam Tháng 2 kỳ
20 B15   S Tiền phong * Hàng ngày
21 B151 Tiền phong_Cuối tháng Tháng 1 kỳ
22 B152. S E-Chip _Tin học trong tầm tay Thứ 6
23 B152.1S E-Chíp _Cẩm nang cho người sử dụng máy tính Thứ 3
24 B153  S Người đẹp VN * Tháng 2 kỳ
25 B161  S Phụ nữ TP.HCM * Thứ 3, 6
* Từ ngày 19.5 XB thứ 2, 4, 6
26 B1611 S Phụ nữ TP.HCM_CN * Chủ nhật
27 B165  S Người lao động * Hàng ngày
28 B177  S Tiếp thị & gia đình * Thứ 2
29 B1772 S Tiếp thị & gia đình_vào bếp * Tháng 1 kỳ
30 B185  S Thế giới mới * Thứ 2
31 B19 S Lao động * Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
* Nghỉ 1 kỳ ngày 24.4.2010
* Dồn 3 số ngày 30.4 + 1,3.5, PH 29.4
32 B21 Văn nghệ * Thứ 7
* Dồn số 18+19 (ngày 1+8/5), PH 28.4
33 B25 S Giáo dục và thời đại * Thứ 3, 5, 6, 7
* Các số ngày 10,24/4; 15,29/5; 12,26/6 ra đặc biệt
* Số ngày 30.4 ra đặc biệt mừng ngày Giải phóng miền Nam
* Số ngày 18.5 ra đặc biệt kỷ niệm ngày sinh CT HCM
* Số ngày 16.6 ra đặc biệt TK năm học
34 B251 Giáo dục và thời đại_CN * Chủ nhật
* Số ngày 16.5 ra đặc biệt mừng ngày sinh nhật Bác
* Số ngày 20.6 ra đặc biệt mừng ngày báo chí CMVN
35 B374  S Thế giới phụ nữ 4 màu * Thứ 2
36 B39 S Nông nghiệp VN * Thứ 2 -> 6
* Dồn 3 số ngày 30.4 + 3 + 4.5.2010
37 B45 Sức khỏe và đời sống * Thứ 3, 5, 7, CN
38 B51   S Pháp luật * Hàng ngày
* Dồn 4 số 119+120+121+122/2010 ngày 29+30/4+1+2/5, PH 29.4
39 B53 Văn hóa * Thứ 2, 4, 6
40 B55 Khoa học và đời sống Thứ 3, 5, 7
41 B57 Khuyến học và dân trí Thứ 5
42 B85 Du lịch * Thứ 6
43 B891  S Sinh viên VN * Thứ 2
44 B892  S Sinh viên VN_CĐ2! * Tháng 2 kỳ
* Số kỳ 2 tháng 4 ra ĐB kèm phụ kiện
45 B91 Ngoại thương * Ngày 1, 11, 21
46 B93 S Vietnam Economic News * Thứ 4
47 B97 S Thời báo kinh tế VN * Thứ 2 -> 7
48 C060  T Tạp chí Cộng sản Tháng 1 kỳ
49 C0601  T Tuần san Hồ sơ - Sự kiện Thứ 6
50 C0602 Chuyên đề phục vụ cơ sở Tháng 1 kỳ
51 C066  T Nghiên cứu lịch sử Tháng 1 kỳ
52 C068 ST Văn nghệ quân đội * Tháng 2 kỳ
* Dồn số kỳ 2 tháng 4 và kỳ 1 tháng 5/2010 ra ĐB, PH 20.4
53 C080  T Hoạt động khoa học Tháng 1 kỳ
54 C084  T Con số và sự kiện Tháng 1 kỳ
55 C088  T Thế giới điện ảnh Tháng 1 kỳ
56 C092  T Nghiên cứu văn học Tháng 1 kỳ
57 C108  T Nghiên cứu kinh tế Tháng 1 kỳ
58 C140  T Thương mại Tháng 3 kỳ
59 C154  T CN T.tin và T.thông K1 Tháng 1 kỳ
60 C1541 T CN T.tin và T.thông K2 Tháng 1 kỳ
61 C156  C Hóa học Tháng chẵn
62 C160  W Sinh học 3 tháng 1 kỳ
63 C162  C Khoa học và công nghệ Tháng chẵn
64 C170  T Xây dựng Tháng 1 kỳ
65 C180 T Thông tin khoa học XH Tháng 1 kỳ
66 C192  T Giáo dục Ngày 5, 20
67 C194  T Nhà văn Tháng 1 kỳ
68 C198  T Ngôn ngữ Tháng 1 kỳ
69 C200  T Kinh tế và dự báo Tháng 2 kỳ
70 C2001 W  T T.quan kinh tế XH VN Quý 1 kỳ
71 C202  T Du lịch VN Tháng 1 kỳ
72 C226 C Văn hóa dân gian Tháng chẵn
73 C230  W Xã hội học 3 Tháng 1 kỳ
74 C234  T Kiến trúc Tháng 1 kỳ
75 C246 Hán Nôm Tháng chẵn
76 C248 W Tin học&Điều khiển học 3 tháng 1 kỳ
77 C250 ST Điện ảnh VN Ngày 5, 20
78 C258  T Tài chính Tháng 1 kỳ
79 C2581  T Tài chính đầu tư (Tài chính ngày nay) Tháng 1 kỳ
80 C260  T NVĐ kinh tế và chính trị TG Tháng 1 kỳ
81 C262  T Lao động và công đoàn Tháng 2 kỳ
82 C272 T Khoa học và tổ quốc Tháng 1 kỳ
83 C278 N.cứu gia đình và giới Tháng lẻ
84 C280  T Công báo Tháng 50 kỳ (Giá tạm thu)
85 C300 ST Tia sáng Tháng 2 kỳ
86 C308 T Thông tin tài chính Tháng 2 kỳ
87 C310  T Hóa học và ứng dụng Tháng 2 kỳ
88 C316  T Ngân hàng Tháng 2 kỳ
89 C320 Thông tin khoa học CN và KTế B.chính V.thông Tháng 1 kỳ
90 C342  T Người tiêu dùng Tháng 2 kỳ
91 C346  T Người xây dựng Tháng 1 kỳ
92 C348 ST Phát triển kinh tế Tháng 1 kỳ
93 C354 ST Thời trang trẻ Thứ 3
94 C360 ST Việt Nam hương sắc Tháng 1 kỳ
95 C372  T Thông tin phục vụ lãnh đạo Ngày 5, 20
96 C390  T Ngôn ngữ và đời sống Tháng 1 kỳ
97 C404 T Văn hóa các dân tộc Tháng 1 kỳ
98 C406 ST VN.Economic Development Rev Tháng 1 kỳ
99 C416 Luật học Tháng 1 kỳ
100 C426 ST Thuốc và sức khỏe Ngày 1, 15
101 C430 T Kinh tế và phát triển Tháng 1 kỳ
102 C458  T Kiến trúc VN Tháng 1 kỳ
103 C464  T Tin hoọc ngân hàng Quý 2 kỳ
104 C468 W VN.Social Economic Development 3 tháng 1 kỳ
105 C508 ST Điện tử tiêu dùng Tháng 1 kỳ
106 C5084ST Điện tử ngày nay Tháng 1 kỳ
107 C516 T Thị trường tài chính tiền tệ Ngày 1,15
108 C520  T Kiểm toán Tháng 1 kỳ
109 C540 ST Thế giới vi tính: Sêri A_Công nghệ máy tính và mạng Tháng 1 kỳ
110 C5401ST Thế giới vi tính: Sêri B_C.sách và ứng dụng CN thông tin Tháng 1 kỳ
111 C548 ST Khoa học xã hội Tháng 1 kỳ
112 C550  T Điện và đời sống Tháng 1 kỳ
113 C552  T Tâm lý học Tháng 1 kỳ
114 C566 SC Báo ảnh VN_T.Lào Tháng chẵn
115 C572 ST Nhà đẹp Tháng 1 kỳ
116 C574 T KH CN môi trường Tháng 1 kỳ
117 C576 C Kế toán Tháng chẵn
118 C580 C VN.Social Sciences Tháng chẵn
119 C582 T Văn hóa nghệ thuật ẩm thực Tháng 2 kỳ
120 C588  W K.học công nghệ XD 3 tháng 1 kỳ
121 C594  T Cầu đường VN Tháng 1 kỳ
122 C596 T Chứng khoán VN Tháng 1 kỳ
123 C598  T Xuất bản VN Tháng 1 kỳ
124 C600  W Thông tin và tư liệu 3 tháng 1 kỳ
125 C602  T Tổng luận khoa học công nghệ kinh tế Tháng 1 kỳ
126 C616 T Tài chính doanh nghiệp Tháng 1 kỳ
127 C624 ST Tin học và đời sống Tháng 1 kỳ
128 C638  T Tóm tắt tài liệu khoa học và công nghệ VN Tháng 1 kỳ
129 C640  L Thông báo sách mới Tháng lẻ 
130 C644 ST Truyền hình Tp.HCM_HTV * Ngày 8, 23
131 C648  T Tin học và nhà trường Tháng 1 kỳ
132 C668 T Văn học và tuổi trẻ * Tháng 1 kỳ
* Dồn số tháng 5 + 6/2010
133 C700  T Môi trường và sức khỏe Tháng 2 kỳ
134 C723  T Dạy và học ngày nay Tháng 1 kỳ
135 C729  T Tài chính điện tử
(Tin học tài chính)
Tháng 1 kỳ
136 C739 Qui hoạch xây dựng Tháng chẵn
137 C749 T Nhà quản lý * Tháng 1 kỳ
* Từ tháng 6 XB 1 tháng 2 kỳ
138 C755  W Công nghệ sinh học 3 tháng 1 kỳ
139 C757 T Nghiên cứu tài chính kế toán Tháng 1 kỳ
140 C761  T Doanh nghiệp và thương hiệu Tháng 1 kỳ
141 C773 C Điện VN Tháng chẵn
142 C785 L Khoa học xã hội VN Tháng lẻ
143 C789 Quản lý kinh tế Tháng chẵn
144 C795 Thông tin đối ngoại Tháng 1 kỳ
145 C825 T Khoa học giáo dục Tháng 1 kỳ
146 C847 Nghề luật Tháng lẻ
147 C853 ST Kiến trúc và đời sống Tháng 1 kỳ
148 C855 ST Điện tử và tin học Tháng 1 kỳ
149 C881  W Thư viện VN Tháng chẵn
150 C885 T NC KH kiểm toán Tháng 1 kỳ
151 C887 ST Hồn Việt Tháng 1 kỳ
152 C891 Phát triển nhân lực Tháng chẵn
153 C905 T Thực phẩm và đời sống Tháng 1 kỳ
154 C907 ST The Guide _ T.Anh Tháng 1 kỳ
155 C919  T Nhịp sống số Tháng 2 kỳ
156 C937 N.cứu và phát triển Tháng chẵn
157 C939  W ĐS bản sắc dân tộc 3 tháng 1 kỳ
158 C943 ST VH nghệ thuật & du lịch Tháng 1 kỳ
159 C957 Quản lý giáo dục Tháng 1 kỳ
160 D01 Bình Dương * Thứ 2 -> 7
* Nghỉ 3 kỳ ngày 23/4; 1,3/5/2010
161 SN03  S Thể thao văn hóa * Hàng ngày
162 SN100  S Travelive - Cẩm nang
du lịch VN
Tháng 1 kỳ
163 SN12  S Công an TP.HCM * Thứ 3, 5, 7
164 SN121 S Công an TP.HCM_ĐS * Thứ 6
165 SN122 S Công an TP.HCM_NS * Tháng 2 kỳ
166 SN21  S Sài Gòn đầu tư xây dựng Tháng 1 kỳ
167 SN26  S Tuổi trẻ TP.HCM * Hàng ngày
168 SN261 S Tuổi trẻ cuối tuần * Chủ nhật
169 SN05S Tuổi trẻ cười * Tháng 2 kỳ
170 SN322 S An ninh thế giới * Thứ 4, 7
171 SN3221S An ninh thế giới_CĐ Tháng 2 kỳ
172 SN33  S SUNFLOWER Tháng 1 kỳ
173 SN393 S Phụ nữ Ấp Bắc * Tháng 1 kỳ
174 SN47  S Bộ sưu tập nội thất nhà đẹp 3 tháng 1 kỳ
175 SN66  S Mỹ thuật M * Tháng 1 kỳ
176 SN96  S 4 Today English Tháng 1 kỳ
177 SN97  S Hoa cảnh * Tháng 1 kỳ
178 SN98  S SPECIAL ENGLISH Tháng 1 kỳ
179 SN981  S SPECIAL ENGLISH_PT 3 tháng 1 kỳ
180 SN982 S SPECIAL NEWS_CĐ Tháng lẻ
Comments